ด่วน! พช.เรียกบรรจุขรก.70อัตราขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 24 เม.ย. 2564 เวลา 15:47 น.
ด่วน! พช.เรียกบรรจุขรก.70อัตราขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
อธิบดี พช. เรียกบรรจุพัฒนากรขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน มุ่งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ฝ่าวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้เรียกผู้สอบแข่งขันได้บรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) เพิ่มเติม โดยกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการเรียกตัวบรรจุ จำนวน 70 อัตรา มารายงานตัวเพื่อยืนยันเข้ารับการบรรจุและรับฟังคำชี้แจงการบรรจุเข้ารับราชการวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.โดยในการเรียกบรรจุข้าราชการในครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของว่าที่พัฒนากรใหม่ทุกท่าน จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเปิดโอกาสให้ทุกท่านไปรายงานตัวดังนี้

1) ในกรณีผู้ที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ไปรายงานตัว ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพฯ

2) ผู้ที่พักอาศัยอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ไปรายงานตัว ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งมีที่ตั้งในจังหวัดที่ตนพักอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน เพื่อป้องกันและตระหนักถึงความปลอดภัยของทุกท่าน

โดยขอให้ผู้ที่ได้รับการเรียกบรรจุดังกล่าว ได้มารายงานตัวและปฏิบัติตามขั้นตอนพร้อมทั้งเตรียมเอกสาร ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดดังนี้

1) ผู้สอบแข่งขันได้ทุกราย สแกน QR CODE เพื่อกรอกข้อมูลยืนยันการรายงานตัวทางระบบออนไลน์ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

2) จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดแล้วนำส่งเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ในวันที่ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ หากท่านไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการตามวันและเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด จะถือว่าท่านขอสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ และจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ โทร 0 21416175-7