ก.ยุติธรรมสั่งข้าราชการทำงานที่บ้านหลังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 12:38 น.
ก.ยุติธรรมสั่งข้าราชการทำงานที่บ้านหลังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19
ก.ยุติธรรมสั่งข้าราชการ75เปอร์เซนต์ทำงานที่บ้านคุมความเสี่ยงโควิด-19หลังพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อห้ามผู้กลับบ้านช่วงสงกรานต์เข้ากทม.ช่วงนี้

นายวัลลภ นาคบัว โฆษกกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า หลังจากปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ ตามรายงานจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซึ่งส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ในส่วนกระทรวงยุติธรรมมีรายงานว่า พบบุคลากรของกระทรวงยุติธรรมติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาตัวแล้ว ส่วนกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิด ได้เข้าตรวจเพื่อหาเชื้อฯ และแยกกักตนเองเป็นเวลา 14 วัน แล้ว

กระทรวงยุติธรรม ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากร และประชาชนผู้มาใช้บริการ จึงได้แจ้งไปยังสำนักงานเขตหลักสี่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมขอให้ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้องเข้าตรวจสอบสถานที่และสอบสวนโรคเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ได้มีมาตรการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 และได้กำชับบุคลากรให้งดและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ

นายวัลลภ กล่าวว่า สำหรับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ให้งดการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครในช่วงนี้ให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home) หรือหากเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเดินทางกลับมากรุงเทพมหานครแล้วให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home) พร้อมทั้งให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ตามแนวทางการป้องกันของกรมควบคุมโรคฯ และให้ผู้บังคับบัญชาติดตามสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งไม่ให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขยายวงกว้างต่อไป