ผบ.ตร.สั่งสอบ249นายพล.ต.ท.ยันส.ต.ต.ปล่อยให้มีบ่อนต้นตอแพร่โควิด

วันที่ 22 เม.ย. 2564 เวลา 19:20 น.
ผบ.ตร.สั่งสอบ249นายพล.ต.ท.ยันส.ต.ต.ปล่อยให้มีบ่อนต้นตอแพร่โควิด
ผบ.ตร.ลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบกราวรูดตำรวจ 249 นาย ยศสูงตั้งแต่พล.ต.ท.ยันส.ต.ต.จำนวน เกี่ยวข้องกับความบกพร่องให้ปล่อยให้บ่อนการพนันในจ.ระยองและชลบุรีจนเป็นเหตุให้เชื้อโควิดแพร่ระบาด

เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 167/2564 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่อง เพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ใจความว่า ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 3/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 33/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2563 แต่งตั้งและเพิ่มเติมคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง พล.ต.ต.ปภัชเดช เกตุพันธ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง กับพวกรวม 7 นาย กรณีปรากฎข้อเท็จจริงต่อสังคมว่า มีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี เป็นเหตุให้มีการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 (COVID-19) ในจังหวัดระยองและกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันหรือมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์จากบ่อนการพนันดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร เหตุเกิดวันเวลาใดไม่ปรากฏแน่ชัดถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2563 บริเวณพื้นที่ใกล้สถานีขนส่ง แห่งที่ 1(ขนส่งเก่า) ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และบริเวณหลังร้านนำชัยและร้านเฉลิมกรุง พัทยาเหนือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นั้น

เนื่องจาก พล.ต.ท.มโนช ตันตระเธียร จเรตำรวจ (สบ 8) ประธานกรรมการ ได้มีหนังสือลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 รายงานว่าจากการสืบสวนในเรื่องดังกล่าวข้อเท็จจริงฟังได้ว่าบ่อนการพนันบริเวณพื้นที่หลังสถานีขนส่ง (ขนส่งเก่า) จังหวัดระยอง มีการเริ่มลักลอบเปิดบ่อนการพนันประมาณเดือน มีนาคม 2563 ถึงปลายเดือน ธันวาคม 2563 และบ่อนการพนันบริเวณพื้นที่ตลาดนำชัยหรือร้านนำชัย จังหวัดชลบุรี มีการเริ่มลักลอบเปิดบ่อนการพนันประมาณเดือน กรกฎาคม 2563 ถึงปลายเดือน ธันวาคม 2563 ซึ่งการลักลอบเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่และในห้วงเวลาดังกล่าวเป็นเหตุให้มีการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 (COVID-19) ในจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรีและกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ ทำให้เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและยังทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างรุนแรงในหลากหลายมิติในภาพรวมอีกด้วย

คณะกรรมการสืบสวน พิจารณาพยานหลักฐานในเบื้องต้นแล้ว เห็นว่า การสืบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจอื่นว่ามีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่สืบสวนนี้อยู่ด้วยประกอบด้วยข้าราชการตำรวจผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นที่จะต้องถูกพิจารณาความบกพร่องตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 234/2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข ข้อ 5 ดังต่อไปนี้

สำหรับ รายชื่อข้าราชการตำรวจที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนครั้งนี้ มีตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการ (พล.ต.ท.) ไปจนถึงยศสิบตำรวจตรี จำนวน 249 นาย อาทิ 1.พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.ปส. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผบช.ภ.2 , 2.พล.ต.ท.วีระ จิระวีระ ผบช.ภ.2 และเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รอง ผบช.ภ.2 รักษาราชการแทน ผบก.ภ.จว.ระยอง, 3.พล.ต.ท.ธีระพล จินดาหลวง เกษียณอายุราชการเมื่อ 1 ตุลาคม 2563 เมื่อครั้งมียศ พล.ต.ต. และดำรงตำแหน่งรอง ผบช.ภ.2, 4.พล.ต.ท.ณพวัฒน์ อารยางกูร จเรตำรวจ (สบ8) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รอง ผบช.ภ.2  5.พล.ต.ต.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบช.ภ.2 6.พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รอง ผบช.ภ.2 ,7.พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ รอง ผบช.ภ.2,8.พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบช.ภ.2 ,9.พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว เมื่อครั้งดำรง ตำแหน่ง ผบก.สส.ภ.2

10.พล.ต.ต.ประกาศ พงษ์พานิช ผบก.สส.ภ.2 ,11.พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ระยอง,12.พล.ต.ต.ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย ผบก.สอท.4 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี,13.พ.ต.อ.พรชัย แก่นเพชร รองผบก.ภ.จว.ระยอง และเมื่อครั้งรักษาราชการแทน ผกก.สภ.เมืองระยอง ,14.พ.ต.อ.กรวัฒน์ หันประดิษฐ์ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี,15.พ.ต.อ.เมฆาวิศ ประดิษฐ์ผล รอง ผบก.สส.ภ.2เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี,16.พ.ต.อ.พัฒนา ปรีชานันท์ รอง ผบก.สส.ภ.2,17.พ.ต.อ.พีระพงษ์ เหล่าธนาวิน รอง ผบก.ภ.จว.ตราด เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รอง ผบก.สส.ภ.2,18.พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ สระทองออย รอง ผบก.สส.ภ.2,19.พ.ต.อ.วราวุธ เจริญชนม์ รอง ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รอง ผบก.สส.ภ.2, 20.พ.ต.อ.ภูมิสิทธิ์ สิงห์เถื่อน ผกก.2 กองยังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด บช.ปส. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผกก.สส.ภ.จว.ระยอง ,21.พ.ต.อ.ดุลยพัฒน์ เตซพรชยาสินธ์ ผกก.สภ.หนองหมากฝ้าย จว.สระแก้ว เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผกก.สส.ภ.จว.ระยอง ,22.พ.ต.อ.เฉลิมเดช เฉลิมวงศ์ ผกก.สส.ภ.จว.ระยอง

23.พ.ต.อ.พลชัย กิจกุลธนันต์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.2,24.พ.ต.อ.มาโนต หวังสู้ศึก ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.2,25.พ.ต.อ.กษิเดช จังพนาสิน ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.2 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผกก.สส.ภ.จว.ชลบุรี,26.พ.ต.อ.ฐาปนะ คลอสุวรรณา ผกก.1 บก.ปส.2 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผกก.สภ.เมืองระยอง,27.พ.ต.อ.พรัชต์ศรุต วัชรธนโยธิน ผกก.สภ.เมืองระยอง,28.พ.ต.อ.พัฒนชัย ภมรพิบูลย์ ผกก.สภ.วังตะเคียน จว.ปราจีนบุรี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผกก.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี,29.พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย สุวรรณนุกูล ผกก.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการตำรวจดังกล่าวกระทำผิดวินัยตามเสนอประธานกรรมการสืบสวน เพื่อให้ปรากฎรายละเอียดข้อเท็จจริงว่าข้าราชการตำรวจผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวช้องในเรื่องที่สืบสวนดังกล่าวด้วยหรือไม่ อย่างไร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 84 และพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 มาตรา 94 ประกอบ กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ข้อ 28 จึงให้คณะกรรมการสืบสวนตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ดำเนินกวรสืบสวนข้อเท็จจริงกับข้าราชการตำรวจดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ให้แล้วเสร็จ แล้วเสนอสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนข้อความอื่นนอกจากนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งเดิม