โควิดคร่าชีวิตอีก 7 ราย ยอดติดเชื้อใหม่วันนี้เพิ่ม 1,470 ราย

วันที่ 22 เม.ย. 2564 เวลา 11:40 น.
โควิดคร่าชีวิตอีก 7 ราย ยอดติดเชื้อใหม่วันนี้เพิ่ม 1,470 ราย
ศบค.แถลงยอดผู้ติดเชื้อใหม่ในวันนี้ 1,470 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 7 ราย พบประวัติมีโรคประจำตัว อายุน้อยสุด 24 ปี เป็นโรคอ้วน ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม 477 ราย เหลือรักษาในโรงพยาบาล 18,148 ราย

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศประจำวันดังนี้

-พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,470 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,370 ราย และจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 100 ราย  โดย กทม. มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19วันนี้เพิ่ม 446 ราย ยอดรวมสะสม 4,775 ราย

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 7 ราย ยอดสะสม 117ราย

- รายที่ 111 หญิงไทย อายุ 24 ปี อาชีพค้าขาย อยู่ที่จังหวัดพัทลุง มีโรคประจำตัว โรคอ้วน มีประวัติไปสถานบันเทิง เมื่อวันที่ 7 เม.ย.64 ซึ่งสถานบันเทิงแห่งนั้นมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 16 เม.ย.64 ไปตรวจหาเชื้อ เริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ วันที่ 17 เม.ย.64 ผลตรวจพบเชื้อและมีปอดอักเสบ หายใจเหนื่อย วันที่ 19 เม.ย.64 ออกซิเจนในเลือดต่ำลง มีภาวะปอดอักเสบรุนแรง และเสียชีวิตในวันที่ 20 เม.ย.64

- รายที่ 112 หญิงไทย อายุ 68 ปี อาชีพดูแลเด็ก อยู่ที่จังหวัดสระบุรี มีโรคประจำตัวภูมิแพ้ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า เมื่อวันที่ 5 เม.ย.64 วันที่ 12 เม.ย.64 เริ่มมีอาการไข้ ไอ วันที่ 19 เม.ย.64 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล มีอาการหายใจลำบาก มีเสมหะ ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ และระบบหายใจล้มเหลว ผลตรวจพบเชื้อและเสียชีวิตในวันที่ 20 เม.ย.64

- รายที่ 113 ชายไทย อายุ 83 ปี อยู่ กทม. มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง วันที่ 17 มี.ค.64 มีไข้สูง ไอแห้ง มีน้ำมูก อ่อนเพลีย วันที่ 22 มี.ค.64 ไปรักษาที่คลินิกเอกชน วันที่ 23 มี.ค.64 ไปรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกจากหน่วยรถพระราชทาน ทราบผลตรวจวันรุ่งขึ้นว่าติดเชื้อ วันที่ 25 เม.ย.64 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล วันที่ 31 มี.ค.64 เหนื่อยมากขึ้น ใส่ท่อช่วยหายใจ ต่อมาอาการทรุดลงและเสียชีวิตวันที่ 20 เม.ย.64

- รายที่ 114 หญิงไทย อายุ 80 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง อยู่จังหวัดนครปฐม มีโรคประจำตัวเบาหวาน เมื่อวันที่ 13-15 เม.ย.64 ญาติเดินทางจาก กทม.มาเยี่ยม วันที่ 16 เม.ย.64 อาเจียนเป็นเลือด ญาตินำส่งโรงพยาบาล ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ต่อมาอาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในวันที่ 17 เม.ย.64

- รายที่ 115 ชายไทย อายุ 45 ปี อาชีพพนักงานขับรถ อยู่ กทม. มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า วันที่ 9 เม.ย.64 มีไข้ ไอ เหนื่อย วันที่ 17 เม.ย.64 ไข้สูง 40 องศา ไอ มีเสมหะ หนาวสั่น กินได้น้อยลง จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลและรับยากลับบ้าน วันที่ 19 เม.ย.64 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการหายใจเหนื่อย ตรวจหาเชื้อพบว่าติดเชื้อ มีปอดอักเสบ ใส่ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิตในวันที่ 20 เม.ย.64

- รายที่ 116 ชายไทย อายุ 59 ปี อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ อยู่ กทม. มีโรคประจำตัวเบาหวาน มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า วันที่ 14 เม.ย.64 มีอาการไอ วันที่ 20 เม.ย.64 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ด้วยอาการไอ หายใจลำบาก ใส่ท่อช่วยหายใจ ผลตรวจพบเชื้อและเสียชีวิตในวันเดียวกัน

- รายที่ 117 ชายไทย อายุ 86 ปี อาชีพรับจ้าง อยู่ กทม. มีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า เมื่อวันที่ 5 เม.ย.64 วันที่ 16 เม.ย.64 ผลตรวจพบเชื้อ ไอแห้ง อ่อนเพลีย วันที่ 18 เม.ย.64 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล วันที่ 20 เม.ย.64 มีอาการเหนื่อยหอบ ไข้สูง ค่าออกซิเจนในเลือดต่ำ อาการแย่ลง และเสียชีวิตในวันที่ 21 เม.ย.64

-จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศล่าสุดอยู่ที่ 48,113 ราย ติดเชื้อในประเทศ 44,867ราย และ ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 3,246 ราย

-ผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่มขึ้น 477 ราย ยอดสะสม 29,848 ราย เหลือรักษาในรพ. 18,148 ราย

-ทั้งนี้ 5 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุด กรุงเทพฯพบผู้ติดเชื้อวันนี้ 446 ราย นนทบุรี 118 ราย เชียงใหม่ 99 ราย ชลบุรี 97 ราย และสงขลา 42 ราย โดยสถานการณ์การติดเชื้อ แนวโน้มยังไม่น่าไว้วางใจ และพบว่าการระบาดระลอกนี้มีผู้เสียชีวิตที่อายุน้อย

-โฆษกศบค. กล่าวว่า ที่ประชุมศบค.ชุดเล็กนำข้อมูลของกรมควบคุมโรค นำอัตราผู้เสียชีวิตเปรียบเทียบการระบาด 3 ระลอก พ.ค. 2563-มี.ค.64และ 21 เม.ย.64 โดยพบว่ามีความเสี่ยงจากสถานบันเทิง สนามมวย ทำงานในแหล่งชุมชน ตลาด และติดเชื้อจากคนในครอบครัว ในปี 64 เสียชีวิตเกินครึ่ง โดยกลุ่มผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ยังเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุด แม้ว่าการระบาดรอบหลังๆ จะมีผู้ป่วยที่อายุน้อยเสียชีวิตเพิ่มเติม และที่สำคัญคือ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ จะมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดัน โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต จึงเป็นบทเรียนให้เพิ่มความระมัดระวัง โดยเฉพาะการนำเชื้อจากข้างนอกไปติดคนในบ้าน