logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ไม่จริง! ศบค.เตือนอย่าแชร์ข่าวปลอม "เคอร์ฟิวทั่วประเทศ"

ไม่จริง! ศบค.เตือนอย่าแชร์ข่าวปลอม "เคอร์ฟิวทั่วประเทศ"

21 เมษายน 2564

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เตือนอย่าแชร์ข้อมูลข่าวประกาศ เคอร์ฟิวทั่วประเทศ 4 ทุ่ม - ตี 4 เริ่ม 23 เม.ย.นี้ไม่เป็นความจริง

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. เพจเฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูล COVID-19” ของ ศบค. ชี้แจงกรณีมีการส่งต่อภาพและข้อความอ้างว่า ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.นี้ จะมีการเคอร์ฟิวทั่วประเทศ โดยห้ามออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. นั้น ว่า ข่าวปลอม อย่าแชร์ กรณีที่มีการส่งข้อมูล “เคอร์ฟิวทั่วประเทศ” ห้ามออกจากบ้าน 4 ทุ่ม- ตี 4 เริ่ม 23 เม.ย.64 ไม่เป็นความจริง

กรมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงว่า รัฐบาลมีความจําเป็นเพิ่มเติมการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการอย่างเร่งด่วน โดยควบคุมเวลาในการเปิด-ปิดสถานที่ต่างๆเท่านั้น ไม่ได้มีการประกาศเคอร์ฟิว หรือควบคุมเวลาออกนอกเคหสถานแต่อย่างใด

ไม่จริง! ศบค.เตือนอย่าแชร์ข่าวปลอม "เคอร์ฟิวทั่วประเทศ"

ที่มา : https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/310051040613227