สธ.ห่วงระบาดในที่ทำงาน หลังสงกรานต์ แนะให้ทำงานที่บ้าน30-50%

วันที่ 17 เม.ย. 2564 เวลา 20:20 น.
สธ.ห่วงระบาดในที่ทำงาน หลังสงกรานต์ แนะให้ทำงานที่บ้าน30-50%
สธ.ห่วงโควิดระบาดในองค์กรและสถานประกอบการคล้ายกับเหตุการณ์ที่สมุทรสาคร แนะใช้มาตรการทำงานที่บ้านอย่างน้อย 30-50%ของพนักงาน คัดกรองพนักงานที่เดินทางช่วงสงกรานต์

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 64 นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ขณะนี้ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้ป่วยอาการรุนแรงและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงาน ที่มีกิจกรรมมากและเดินทางไปหลายพื้นที่ ทำให้มีแนวโน้มระบาดต่อเนื่องไปในองค์กรและสถานประกอบการได้ คล้ายกับกรณีเกิดการระบาดที่จังหวัดสมุทรสาคร

จึงขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ห้างร้าน ร่วมมือกันลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หลังเทศกาลสงกรานต์ โดยจัดทำมาตรการทำงานที่บ้าน (work from home) อย่างน้อย 30-50 เปอร์เซ็นต์ คัดกรองพนักงานที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนา หากมีประวัติไปสถานที่เสี่ยง สถานบันเทิง หรือมีประวัติใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ควรเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 และกักตัวอยู่ที่บ้าน ให้ครบ 14 วัน รวมทั้งเคร่งครัดมาตรการป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ สแกนไทยชนะ

“ขอให้ทุกหน่วยงาน งดกิจกรรมรวมกลุ่ม งดเลี้ยงสังสรรค์ เว้นระยะห่างขณะรับประทานอาหารแยกภาชนะของใช้ส่วนตัว ประชุมผ่านระบบออนไลน์ จัดจุดวัดอุณหภูมิ จุดล้างมือ ให้พนักงานประเมินความเสี่ยงประจำวัน ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ จุดสัมผัส หากพนักงานมีอาการทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์หรือไปโรงพยาบาลทันที โดยให้แจ้งพนักงานทุกคนทราบ และหากพบติดเชื้อ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขทราบทันที และทำความสะอาดพื้นที่ อุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”นพ.จักรรัฐกล่าว