จี้กกต.รับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นพิษโควิดกระทบประชาชนหนัก

วันที่ 16 เม.ย. 2564 เวลา 16:55 น.
จี้กกต.รับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นพิษโควิดกระทบประชาชนหนัก
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยขยับจี้กกต.เร่งรับรองผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ชี้ประชาชนเริ่มเดือดร้อนจากโควิดระบาดรุนแรงแต่การช่วยเหลือจากท้องถิ่นทำได้ไม่เต็มที่

เมื่อวันที่ 16 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้เกิดปัญหาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลทั่วประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเข้าไปปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำไม่ได้ เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ทำให้การช่วยเหลือประชาชนทำไม่ได้ โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าดำเนินการอะไร

ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่กกต.จะกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้เคยทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม เรื่อง ขอให้ทบทวนการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี รวมถึงทำหนังสือถึง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ทบทวนกำหนดวันเลือกตั้ง เนื่องจากเกรงว่าปัญหาต่อเนื่องจากการระบาดของโควิดจะทำให้กระทบต่อประชาชน

อย่างไรก็ตาม หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม จนกระทั่งถึงวันนี้กกต.ยังไม่ได้ประกาศรับรองผล ประกอบกับช่วงนี้โควิดกำลังระบาดแพร่ไเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ แต่การช่วยเหลือประชาชนในระดับเทศบาลทำได้ไม่เต็มที่เนื่องจาก กกต.ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งนี้ มีว่าที่นายกเทศมนตรีบางแห่งทำได้แค่ประสานงานไปผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเสนอความช่วยเหลือประชาชนเท่าที่ทำได้ แต่พื้นที่ไหนที่ผู้บริหารท้องถิ่นไม่สนิทกับผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ทำให้การช่วยเหลือประชาชนลำบาก คนที่ได้รับความเดือดร้อนจึงเป็นประชาชนที่เดือดร้อน ในขณะนี้จึงมีความพยายามจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจะเคลื่อนไหวเพื่อให้กกต.รับรองผลการเลือกตั้งโดยเร็จ เพื่อให้นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในสถาานการณ์โควิดระบาดได้อย่างเต็มที่และถูกกฏหมาย