จับตาที่ประชุมศบค.ยกระดับมาตรการเข้มคุมโควิด แถลง 4โมงเย็น

วันที่ 16 เม.ย. 2564 เวลา 09:43 น.
จับตาที่ประชุมศบค.ยกระดับมาตรการเข้มคุมโควิด แถลง 4โมงเย็น
เปิดข้อเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติที่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมศบค.ในวันนี้ ยกระดับมาตรการคุมเข้มเพื่อสกัดการระบาดของโควิด คาดแถลงในช่วง 16.00น.

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 5/2564ในวันที่ 16 เม.ย.64 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ จากตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมเตรียมพิจารณามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามข้อเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 เม.ย.64

ประกอบด้วย

1. ปรับพื้นที่จังหวัดเป็น 2 สี คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุด จังหวัดสีแดง 18 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น และพื้นที่ควบคุม จังหวัดสีส้ม 59 จังหวัดที่เหลือ

โดยมีมาตรการที่สำคัญในพื้นที่ทั้งสีส้มและสีแดง คือ มาตรการจำกัดเวลาให้บริการร้านอาหาร โดย พื้นที่สีแดง เปิดได้ถึงเวลา 21.00 น. พื้นที่สีส้ม เปิดถึงเวลา 23.00 น.

ส่วนมาตรการอื่นทั้งพื้นที่สีแดงและสีส้มต้องปฏิบัติเหมือนกันในทุกจังหวัด เช่น ปิดสถานบริการในลักษณะผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ห้ามจำหน่ายสุราและห้ามดื่มในร้านอาหารทุกจังหวัด งดการเรียนการสอน

งดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก งดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ทุกประเภท ยกเว้นการจัดในครอบครัว งดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนมากกว่า 50 คน ปิดบริการสวนสนุกและเครื่องเล่นในห้างสรรพสินค้า

2.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในมาตรการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) และขอให้ทำงานมาจากที่ภูมิลำเนาผ่านเทคโนโลยี ไม่ต้องเคลื่อนย้ายกลับเข้ามา ขอให้ประชาชนลดการเดินทาง ลดการรวมกลุ่มกัน และขอเน้นในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัย 100% โดยเฉพาะในผู้ที่กำลังเดินทางออกนอกเคหะสถาน รวมถึงการพิจารณาการกำหนดเวลาการออกนอกเคหะสถาน

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม โฆษก ศบค.จะมีการแถลงข่าวในเวลา 16.00 น.