พิษณุโลกพบติดเชื้อโควิดใหม่วันเดียวพุ่งอีก 30 ราย

วันที่ 15 เม.ย. 2564 เวลา 21:08 น.
พิษณุโลกพบติดเชื้อโควิดใหม่วันเดียวพุ่งอีก 30 ราย
พิษณุโลก-ผลการตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิดวันเดียวพบอีก 30 รายรวมทั้งจังหวัดยอดรวม 96 รายแล้ว ขณะที่รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมสนับสนุนโรงพยาบาลสนามรักษากลุ่มคลัสเตอร์นักศึกษา

เมื่อวันที่ 15 เมษายน สถานการณ์ผู้ป่วยโรคโควิด-19 จ.พิษณุโลกวันเดียวผลการตรวจคัดกรอง 2 รอบ รอบแรก 11.00 น.และรอบที่ 2 เวลา 17.00 น. ปรากฏว่ามียอดผู้ป่วยรวมวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น 30 คน ส่งผลให้ยอดรวมของจ.พิษณุโลกมีผู้ป่วยโรคโควิดพุ่งสูงถึง 96 ราย ขณะที่การตรวจคัดกรองยังคงมีอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในวันพรุ่งนี้ยอดจะเพิ่มขึ้นเกินกว่า 100 รายแน่นอน

พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปิดเผยว่า โรงพยาบาลฯ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประสานความร่วมมือเตรียมพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ที่อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยนเรศวร (บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร) เพื่อรองรับผู้ป่วยคลัสเตอร์กลุ่มใหม่นิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมสนับสนุนจำนวนเตียงขั้นต้น 20 เตียง แบ่งเพศ ชาย 10 เตียง และ หญิง 10 เตียง โดยขณะได้ดำเนินการนำเข้าอุปกรณ์ เครื่องอำนวยการบริการพร้อมบุคลากรทางการแพทย์

สำหรับ โรงพยาบาลสนาม เกิดจากความร่วมมือโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถือเป็นโรงพยาบาลสนามอีกแห่งหนึ่งของจ.พิษณุโลก หลังจากที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาเลือกสถานที่ และจะดำเนินการรักษาพยาบาลตามแนวทางของกรมการแพทย์โดยจะมีปรับปรุงมาตรฐานบริการตลอดเวลา เพื่อให้คนป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยปลอดภัยที่สุด หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถส่งต่อได้ ยืนยันว่า โรงพยาบาลสนามแห่งนี้มีความปลอดภัย พร้อมรับผู้ป่วยคลัสเตอร์กลุ่มนิสิต ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หากโรงพยาบาลสนามบึงแก่งใหญ่ โรงพยาบาลพุทธชินราชแห่งที่ 2 มีผู้ป่วยเกินจำนวนที่จะสามารถรองรับได้