ศบค.ลุยถกทุกฝ่ายเตรียมมาตรการรับเปิดประเทศ

วันที่ 29 มี.ค. 2564 เวลา 15:06 น.
ศบค.ลุยถกทุกฝ่ายเตรียมมาตรการรับเปิดประเทศ
ที่ประชุมศบค.ชุดเล็กหารือทุกภาคส่วนตลอดสัปดาห์ กำหนดมาตรการผ่อนคลายเพื่อรองรับการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 64 พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. กล่าวระหว่างแถลงสถานการณ์ประจำวันว่า ที่ประชุมศบค. ชุดเล็กได้หารือกันในวันนี้ร่วมกับทางสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม ได้นำเรื่องการกระจายวัคซีนในภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมนำเสนอศบค. ชุดเล็กในวันเดียวกันนี้ด้วย ตลอดสัปดาห์นี้จะมีการหารือทั้งกับสภาหอการค้าไทยและสภาอุตสาหกรรม ด้วยว่าในกรณีของประชาชนกลุ่มเสี่ยงและอยู่ในภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจ หรือผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าออกต่างประเทศจะต้องมีการกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงอย่างไร โดย ศบค.จะหารือในสัปดาห์นี้ ซึ่งเราคงต้องติดตามกันรวมไปถึงมาตรการการผ่อนคลายที่ในสัปดาห์นี้จะมีการหารือกับทุกภาคส่วน ทุกกระทรวง

นอกจากนี้ยังจะมีการหารือถึงมาตรการการจัดกิจกรรมทางศาสนา การเดินทางข้ามจังหวัด การสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ จะมีมาตรการออกมารองรับอย่างไร เพื่อให้เราสามารถเตรียมเปิดประเทศได้อย่างเต็มรูปแบบตามที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำไว้ว่า ทุกกระทรวง ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องนำเสนอมาตรการที่เป็นไปตามการผ่อนคลาย 3 เฟส ที่กำลังจะเกิดขึ้น จึงอยากให้ติดตามกันภายในสัปดาห์นี้