ดีเอสไอเปิดเวทีรับฟังข้อมูลยุติข้อพิพาทชาวบ้าน-วัดบางคลาน

วันที่ 19 มี.ค. 2564 เวลา 09:12 น.
ดีเอสไอเปิดเวทีรับฟังข้อมูลยุติข้อพิพาทชาวบ้าน-วัดบางคลาน
เปิดเวทีรับฟังข้อมูลยุติข้อพิพาทชาวบ้าน-วัดบางคลาน ดีเอสไอเผยรักษาการเจ้าอาวาสยันรับตำแหน่งตามกฎมหาเถรฯ-ไม่ห้ามประกอบศาสนกิจ ส่วนแกนนำฯระบุขอตรวจสอบรายได้วัด-ยังใช้ประโยชน์พื้นที่วัดไม่ได้

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 64 ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) พ.ต.ท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีดีเอสไป เปิดเผยความคืบหน้ากรณี น.ส ปภานันท์ อยูยึด แกนนำชาวบ้านในพื้นที่อ.โพทะเล จ.พิจิตรได้ร้องขอความเป็นธรรมให้เข้าไปตรวจสอบและระงับข้อพิพาทกับรักษาการเจ้าอาวาสวัดบางคลานว่า จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากชาวบ้านและรักษาการเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม หรือวัดบางคลาน ซึ่งมีข้อพิพาทกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยฝ่ายชาวบ้าน มีข้อร้องเรียนใน4 ประเด็นคือ 1.ขอความช่วยเหลือเรื่องการถูกดำเนินคดี 2.การแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน แทนรูปเก่า 3.การตรวจสอบรายได้ของทางวัด และ 4.ปัญหาชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์กับทางวัดได้

"ขณะที่ฝ่ายของรักษาการเจ้าอาวาสวัดบางคลานได้ชี้แจงข้อมูลกับทางคณะทำงานเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวว่า การเข้ามารับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสเป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะตำบลมีอำนาจแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส ดังนั้นการบริหารจัดการวัดจึงเป็นหน้าที่ของรักษาการเจ้าอาวาส ส่วนเรื่องรายรับรายจ่ายทางวัดได้มีการปิดป้ายประกาศให้ประชาชนและชาวบ้านได้รับทราบมาตลอด และวัดไม่ได้มีการปิดกั้นหรือ ห้ามชาวบ้านประกอบศาสนกิจภายในวัดแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบของทางวัดเท่านั้น"รองอธิบดีดีเอสไอ กล่าว

พ.ต.ท สุภัทธ์ กล่าวอีกว่า จากข้อพิพาทดังกล่าวดีเอสไอพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย โดยจะเปิดเวทีรับฟังข้อมูลเพื่อหาข้อยุติของประเด็นข้อพิพาทฯโดยคณะทำงานเห็นว่า ควรให้แต่ละฝ่ายที่ได้รับมอบหมายงานไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเอง และจะกำหนดนัดประชุมติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งก่อนเปิดเวทีฯ