คลิปข่าว คมนาคม ยังไม่ให้ขึ้นราคาโดยสารรถ บขส.

วันที่ 14 ธ.ค. 2553 เวลา 09:41 น.
นาง สุจินดา เชิดชัย หรือว่าเจ๊เกียว เจ้าของรถโดยสารประจำทางรายใหญ่ เตรียมเข้าขอพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อขอขึ้นค่ารถโดยสาร บขส. เนื่องจากน้ำราคาดีเซลสูงกว่า 30 บาทต่อลิตร ล่าสุดก็มีเสียงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไม่ให้ปรับขึ้นค่าโดยสาร