โฆษกกทม.แจงไทม์ไลน์ฉีดวัคซีนโควิดให้กลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพฯ

วันที่ 02 มี.ค. 2564 เวลา 08:50 น.
โฆษกกทม.แจงไทม์ไลน์ฉีดวัคซีนโควิดให้กลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพฯ
โฆษกกทม.แจงกทม.ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 ที่โรงพยาบาลในสังกัด 3 แห่ง โดยฉีดให้กลุ่มเป้าหมายทั้งบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคเสี่ยง และประชาชนทั่วไป

ร้อยตำรวจเอก พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้เปิดเผยถึงขั้นตอนและการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 ในพื้นที่กทม.ผ่านเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้

กทม. พร้อมให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ด้วย 7 ขั้นตอน ปลอดภัย มั่นใจได้ ใช้เวลาไม่เกิน 37 นาที

ช่วงแรก กทม. ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ที่โรงพยาบาลสังกัด กทม. 3 แห่ง

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุติน ธะโร อุทิศ และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

กลุ่มเป้าหมายผู้รับวัคซีน ในช่วงแรก

สัปดาห์นี้ จะฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ใน 6 พื้นที่เขตที่เชื่อมต่อจังหวัดสมุทรสาคร

สัปดาห์ที่ 2 จะฉีดวัคซีนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย

สัปดาห์ที่ 3 จะฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคเสี่ยง คือ 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคหลอดเลือดสมอง 4.โรคไตเรื้อรัง 5.โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด 6. โรคเบาหวาน 7. โรคอ้วน ที่มีอายุ 18-59 ปี

สัปดาห์ที่ 4 จะฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไปและแรงงานที่มีอายุ 18-59 ปี โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน Line official account “หมอพร้อม” ส่วนประชาชนที่ไม่สะดวกหรือไม่สามารถลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม” สามารถสอบถามข้อมูลหรือลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน