กางแผนศบค.ตั้งเป้าฉีควัคซีน 10 ล้านโดสต่อ1เดือน

วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 12:56 น.
กางแผนศบค.ตั้งเป้าฉีควัคซีน 10 ล้านโดสต่อ1เดือน
กางแผนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของศบค. ลอตแรก2แสนโดส กระจาย21 จังหวัด รวมกลุ่มพื้นที่จังหวัดขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.) กล่าวว่า แผนการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้เสนอแผนต่อที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วัคซีนมีจำกัด ผู้ที่จะได้รับคือ บุคลากรสาธารณสุข ทั้งรัฐและเอกชน ผู้มีโรคประจำตัว ผู้อายุ 60 ปีขึ้นไป และเจ้าที่หน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อ เช่น จนท.ในสถานกักกันโรค

นพ.ทวีศิลป์ ระยะที่ 2 วัคซีนมีมากขึ้นและเพียงพอ จะฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายระยะที่ 1 ให้ครบ หลังจากนั้นจะฉีดให้กับบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ผู้ประกอบอาชีพท่องเที่ยว ผู้เดินทางระหว่างประเทศ เช่น นักบิน ลูกเรือ นักธุรกิจ ประชาชนทั่วไป นักการทูต จนท.องค์กรระหว่างประเทศ แรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ

วัคซีนช่วงแรกจะเป็นเป็นวัคซีนจากซิโนแวค 2 ล้านโดส ทยอยมาตั้งแต่ ก.พ.-เม.ย. จากนั้นที่เหลือจะเป็นของแอสตราเซเนกา 61 ล้านโดส ซึ่งจะเข้ามาตามแผนที่กำหนดไว้ แผนการกระจายวัคซีนล็อตแรก 200,000 โดสจากซิโนแวค ประเทศจีน กระจายใน 13 จังหวัด เป้าหมายฉีด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ พื้นที่ควบคุม 8 จังหวัด โดยเพิ่มให้กลุ่มจังหวัดที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และมีสถานกักกันโรครองรับผู้เดินทางจากต่างประเทศด้วย คือ ชลบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ โดยให้อำนาจกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เป็นผู้พิจารณาผู้ที่เหมาะสมในการฉีด ส่วนการวางแผนบริการวัคซีนเป้าหมาย 10 ล้านโดสต่อ 1 เดือน จะฉีดในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีกว่า 1,000 แห่ง สามารถ ฉีดได้ 500 โดสต่อวัน ซึ่งก็ได้เดือนละประมาณ 10 ล้านโดสใน 20 วันทำการ

อย่างไรก็ตามในสัปดาห์แรกจะบริการใน 50 โรงพยาบาล เริ่ม 100-200 โดสต่อวัน ระยะต่อไปพิจารณาขยายออกไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนมี 8 ขั้นตอน ใช้เวลาประมาณ 5-7 นาที และหลังจากฉีดต้องรอดูอาการอีก 30 นาที เมื่อกลับบ้านไปจะติดตามผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์บัญชีทางการ คือ หมอพร้อม