สธ.แจงวัคซีนซิโนแวคฉีดได้เฉพาะอายุ18-59 หญิงมีครรภ์ห้ามฉีด

วันที่ 22 ก.พ. 2564 เวลา 16:18 น.
สธ.แจงวัคซีนซิโนแวคฉีดได้เฉพาะอายุ18-59 หญิงมีครรภ์ห้ามฉีด
"กรมควบคุมโรค" ชี้แจงวัคซีนป้องกันโควิด19จากซิโนแวค ฉีดได้เฉพาะผู้มีอายุระหว่าง 18-59 ปี ขณะที่หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีประวัติแพ้วัคซีน "ห้ามฉีด"

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.64 นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงวัคซีนจากบริษัท ซิโนแวค ที่จะส่งมาถึงประเทศไทยในวันที่ 24 ก.พ.64ว่า วัคซีนของบริษัทซิโนแวคมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ในการฉีดอยู่แล้ว ซึ่ง ซิโนแวค กำหนดไว้ว่า ผู้ที่มีสิทธิได้รับวัคซีนต้องมีอายุระหว่าง 18 – 59 ปี ไม่สามารถฉีดในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือมากกว่า 59 ปี ได้ เนื่องจากยังไม่มีผลการวิจัยที่เพียงพอมารองรับ

นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดไม่ให้ฉีดในหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ที่เคยแพ้วัคซีนมาก่อนอีกด้วย

นพ.โสภณ กล่าวอีกว่า การให้วัคซีนต้องคำนึงถึงมาตรการที่ผู้ผลิตวัคซีนแต่ละบริษัทกำหนด ส่วนการบริหารจัดการวัคซีน กระทรวงสาธารณสุขมีคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีนพ.โสภณ เมฆธน เป็นประธาน มีคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และยังมีผู้เชี่ยวชาญอีกจำนวนมาก ที่เข้ามาช่วยกำหนดเกณฑ์ต่างๆในการฉีดวัคซีนทุกเข็ม ให้มีความปลอดภัยสูงสุด