ไทยป่วยโควิดเพิ่ม249 ยอดสะสมแตะ 10,547 ราย

วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 12:10 น.
ไทยป่วยโควิดเพิ่ม249 ยอดสะสมแตะ 10,547 ราย
ศบค.แถลงไทยป่วยโควิดใหม่ 249 ราย ดันยอดสะสมแตะ 10,547 ราย รักษาหายเพิ่มอีก 138 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.64 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ดังนี้

-พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 249 ราย ประกอบด้วย ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 176 ราย, ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 48 ราย, ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 25 ราย แบ่งเป็นผู้ที่เข้าสถานที่กักกันของรัฐ 11 ราย และผู้ที่ไม่ได้เข้าสถานที่กักกันของรัฐ 14 ราย

-จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศ ล่าสุดอยู่ที่ 10,547 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ 5,542 ราย และกลุ่มแรงงานต่างด้าว 2,839 ราย, ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 2,166 ราย

-ผู้ติดเชื้อยืนยันจำแนกตามพื้นที่ แบ่งเป็น กรุงเทพฯและนนทบุรี 3,023 ราย ภาคเหนือ 281 ราย ภาคกลาง 6,309 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 154 ราย ภาคใต้ 780 ราย

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม 138 ราย ยอดสะสม 6,566 ราย

-ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม/ยอดผู้เสียชีวิตสะสมคงที่ 67 ราย

-สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุดวันนี้มีรายงานยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมทั้งสิ้น 90,689,735 ราย เสียชีวิต 1,943,099 ราย

-ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา 22,917,334 ราย อันดับสอง อินเดีย 10,467,431 ราย อันดับสาม บราซิล 8,105,790 ราย อันดับสี่ รัสเซีย 3,401,954 ราย และอันดับห้า สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) 3,072,349 ราย

-ประเทศไทย อยู่ที่อันดับ 128