อธิบดีพช.ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

วันที่ 08 ม.ค. 2564 เวลา 20:57 น.
อธิบดีพช.ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
อธิบดีพช.น้อมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ชื่นชมพระปรีชาผู้ทรงพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นำผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ถวายแจกันดอกไม้ต่อเบื้องหน้าพระรูป และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ณ วังศุโขทัย

ทั้งนี้ ด้วยความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ ในพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพที่โดดเด่นในหลากหลายด้าน ทั้งด้านการกีฬา ด้านดนตรี ไปจนถึงด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ โดยทรงออกแบบเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์ ‘SIRIVANNAVARI’ และ S’Home อันเป็นคุณูปการยิ่งที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจและแจ้งชัดถึงองค์ความรู้ในการนำอัตลักษณ์ผ้าถิ่นไทยพัฒนาให้ทันสมัยสู่สากล จนเป็นที่ประจักษ์ไม่เพียงแต่ในไทย แต่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ

นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นแบบฉบับของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง พระองค์ทรงมีพระดำรินำแนวคิดที่เป็นสากลมาสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย ด้วยพระทัยอันแน่วแน่ทรงดำเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจากประสบการณ์เมื่อครั้งตามเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ เพื่อรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรอันจะนำไปสู่ความยั่งยืน