แห่ขอใบอนุญาตออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

วันที่ 07 ม.ค. 2564 เวลา 14:37 น.
แห่ขอใบอนุญาตออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปขอใบอนุญาตเพื่อเดินทางออกจาก 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ระบุว่า 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อป้องกันโควิด-19 คือ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด ผู้ที่จะการเดินทางเข้าพื้นที่ต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง ปรากฏว่าหลายจังหวัดมีประชาชนไปขอใบอนุญาตกันจำนวนมาก หลายสถานทีเกิดปัญหาเนื่องจากเอกสารไม่พร้อม

นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง  จ.ชลบุรี เปิดเผว่า ประชาชนที่จะเดินทางออกจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดง ทางอ.บางละมุงได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการดูแลพี่น้องประชาชน  วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่เวลา 08.00-24.00 น. ของทุกวัน ส่วนวันเสาร์- วันอาทิตย์ เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.00-18.00 น.ของทุกวัน ประชาชนที่จะเดินทางมาติดต่อเพื่อออกไปพื้นที่ต่างๆ เอกสารที่จะต้องเตรียมมา คือ บัตรประชาชน หรือเอกสารที่แสดงถึงรายการบุคคล พาสปอร์ต หรือใบขับขี่ พร้อมกับเอกสารยืนยันที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ เช่น เอกสารเกี่ยวกับทางการแพทย์ หรือให้เหตุผลต่างๆที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่กับเจ้าหน้าที่อ.บางละมุง โดยเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นรายๆไป

ขณะที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง เป็นสถานที่รับลงทะเบียนแจ้งการเดินทางออกนอกพื้นที่ ก็มีประชาชนมาเข้าคิวเพื่อขอใบอนุญาตกันเป็นจำนวนมาก นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง กล่าวว่า ได้ใช้ศาลาประชาคมอำเภอเมืองระยอง เป็นสถานที่ให้ประชาชนมาขอใบอนุญาต เพราะมีพื้นที่เพียงพอในการรองรับประชาชนที่คาดว่าจะมาขอใบอนุญาตเดินทางในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรก สำหรับประชาชนที่ต้องการขอใบอนุญาตเดินทางจาก จ.ระยอง ข้ามจังหวัดนั้น การมาขอใบอนุญาตเดินทาง เจ้าหน้าที่ก็จะทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนเดินทางเท่าที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆ