"สมศักดิ์"ลุยปราบยาเสพติดค้น15จุด6จังหวัดยึดทรัพย์กว่า43ล้านบาท

วันที่ 17 ธ.ค. 2563 เวลา 18:48 น.
"สมศักดิ์"ลุยปราบยาเสพติดค้น15จุด6จังหวัดยึดทรัพย์กว่า43ล้านบาท
"สมศักดิ์"รมว.ยุติธรรมเปิดยุทธการพิทักษ์ไทยสนธิกำลังหลายหน่วยงาน ค้น15จุด 6จังหวัด 7เครือข่าย ยึดทรัพย์ยาเสพติดรวมมูลค่ากว่า43ล้านบาท

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกรถทรวงยุติธรรม แถลงผลปฏิบัติการยุทธการพิทักษ์ไทย ยึดทรัพย์ ตัดวงจรยาเสพติด ครั้งที่7/2563 เข้าขยายผลยึดทรัพย์พร้อมกัน 15จุดปฏิบัติการ ใน 6 จังหวัด 7เครือข่าย โดยการสนธิกำลังร่วมของหน้วยงานที่เกี่ยวข้องยึดอายัดทรัพย์ได้มูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 43,563,122บาท

ทรัพย์สินจำนวนนี้เปHนการยึดโดยใช้คำสั่งของเลขาธิการ ป.ป.ส. จำนวน 16,348,080 บาท ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3 แปลง, อาคารห้องชุด 5 ห้อง และ ยานพาหนะ 1 คัน รวมทั้งการยึดอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมในช่วงเช้าที่มีการเปิดปฎิบัติการพร้อมๆกัน มีทั้งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดิน, ยานพาหนะ, ทองรูปพรรณและเงินสด มูลค่า 27,215,042 บาท รวมทั้งมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ยึดอายัดได้กว่า 43,563,122บาท

ป.ป.ส. สนธิกำลังยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ รวมยึดอายัดทรัพย์กว่า 43.5 ล้านบาท วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม...

โพสต์โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2020