ถ้าการเมืองดี ก็หวังว่า"ทางเดิน"จะดีในอนาคต

วันที่ 13 ธ.ค. 2563 เวลา 14:14 น.

ถ้าการเมืองดี ก็หวังว่า"ทางเดิน"จะดีในอนาคต เมื่อทางเท้าไม่ได้ใส่ใจคนเดิน แต่ถูกออกแบบให้เป็นเพียงส่วนประกอบของถนน

ทางเท้ากรุงเทพฯ เมื่อคนเดินเท้าไม่เท่าเทียมกับรถยนต์...