คลิปข่าว สสว.ช่วยภัยหนาว

วันที่ 08 ธ.ค. 2553 เวลา 12:38 น.
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปล่อยคาราวานมอบผ้าห่มและเครื่องนุ่งห่มกันหนาวในพื้นที่ 7จังหวัด ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวให้กับประชาชน