โพลเผยคนไทยร้อยละ 96 ร่วมน้อมรำลึกวันสวรรคตรัชกาลที่9

วันที่ 10 ต.ค. 2563 เวลา 12:22 น.
โพลเผยคนไทยร้อยละ 96 ร่วมน้อมรำลึกวันสวรรคตรัชกาลที่9
ซูเปอร์โพล เผยคนไทยร้อยละ 96 ร่วมน้อมรำลึก วันสวรรคตรัชกาลที่9 เข้าวัด ปฏิบัติธรรม ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางพระราชดำริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง รำลึก สิ่งดี ตุลาคม กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพจำนวน 1,425 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 - 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

เมื่อสอบถามถึงเหตุการณ์รำลึก สิ่งดี มีความสุข ตุลาคม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.5 ระบุ ภาพคนไทยวันที่ 13 ตุลาคม ร่วมน้อมรำลึกวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 คนไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน เข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม ทำความดีถวายพระองค์ท่าน ในขณะที่ร้อยละ 96.3 ระบุภาพคนไทยวันที่ 23 ตุลาคม ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน น้อมรำลึกวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 5 คนไทยทำบุญ ทำความดีถวายพระองค์ท่านที่น่าพิจารณาคือ สิ่งดีที่คนไทยน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.3 ระบุ การเลิกทาส พระราชบิดาแห่งสิทธิเสรีภาพของคนไทย ทรง “ปลดล็อค” ประชาชนพลเมืองให้พ้นระบบไพร่ ระบบทาส

นอกจากนี้ เมื่อถามถึง สิ่งดีที่คนไทยน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.7 ระบุ โครงการพระราชดำริต่าง ๆ เช่น ฝนหลวง แก้มลิง ขณะที่ ร้อยละ 92.6 ระบุ หลักการใช้ชีวิต พอเพียง ความประหยัด

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึง สิ่งดีที่ทุกคนในชาติ ควรน้อมนำมา สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.5 ระบุ โครงการ จิตอาสา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า ถ้าคนไทยวันนี้ตระหนักว่า ฉันเกิดในรัชกาลที่ 9 น้อมนำ คำสอนของพ่อ เรื่อง รู้รักสามัคคี มารณรงค์และรำลึกถึงประโยชน์สุขของคนไทยที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริต่าง ๆ เช่น ฝนหลวง แก้มลิง ชั่งหัวมัน และอื่น ๆ ของประชาชนทั้งบนพื้นที่สูง พื้นที่ราบ และชายฝั่งทะเลของประเทศก็น่าจะทำให้คนไทยเกิดความกตัญญู สำนึกรู้คุณแผ่นคนไทยทุกคนจะผ่านพ้นเดือนตุลาคมนี้ไปได้อย่างมีความสุข