กองปราบดึง"บัวขาว"สอนมวยไทยสู้โจร

วันที่ 08 ต.ค. 2563 เวลา 05:54 น.
กองปราบดึง"บัวขาว"สอนมวยไทยสู้โจร
กองปราบดึง"บัวขาว"สอนมวยไทยตำรวจ นำไปประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่

กองบังคับการปราบปราม ได้จัดการอบรมในหลักสูตร "มวยไทยขั้นพื้นฐาน กองบังคับการปราบปราม" โดยได้รับเกียรติจากคณะครูมวยของ บัวขาว บัญชาเมฆ มาป็นครูมวยฝึกสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้กับข้าราชการตำรวจกองบังคับการปราบปราม

โดยหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นมาเพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการอบรม ได้นำความรู้จากการอบรมมาพัฒนาความสามารถของตนเอง และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ในการทำงานด้านงานตำรวจ

ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ได้มีการเปิดหลักสูตรไปเมื่อวันอังคาร ที่ 29 กันยายาชน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองบังคับการปราบปราม