โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำรวจ 298 นาย "พล.ต.อ.สุวัฒน์" ผบ.ตร.คนใหม่

วันที่ 25 ก.ย. 2563 เวลา 08:05 น.
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำรวจ 298 นาย "พล.ต.อ.สุวัฒน์" ผบ.ตร.คนใหม่
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ "พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข" ผบ.ตร.คนใหม่ พร้อมแต่งตั้ง รอง ผบ.ตร.- ผบก. รวม 298 นาย

เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 298 ราย ดังนี้ 1.พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.), 2.พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.), 3.พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) ดำรงตำแหน่ง รอง ผบ.ตร., 4.พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ดำรงตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. และ 5.พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ดำรงตำแหน่ง จตช. 6.พล.ต.ท. กิตติพงษ์ เงามุข ผู้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 7. พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้บัญชาการ สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 8. พล.ต.ท. ซินภัทร สารสิน ผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 9. พล.ต.ท. สราวุฒิ การพานิช ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ 4) 10. พล.ต.ท. สุทิน ทรัพย์พ่วง ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 11. พล.ต.ท. สุรพล อยู่นุช ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่นายตํารวจประสานงานสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย) ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 12. พล.ต.ท. กรไชย คล้ายคลึง จเรตํารวจ (สบ 8) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 เป็นต้นไป

อ่านฉบับเต็มที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/223/T_0001.PDF

บทความแนะนำ