พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพ่อหลวงเริ่มแล้ว

วันที่ 04 ธ.ค. 2553 เวลา 19:43 น.
พระสงฆ์-ชาวพุทธทั่วโลกเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลในหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 

เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น.ที่ผ่านมา พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มี พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งครั้งนี้มหาเถรสมาคม ได้อาราธนาพระสังฆาธิการทุกระดับ จำนวน 500 รูปร่วมพิธี และมีชาวพุทธที่พร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาว ร่วมเจริญจิตภาวนาเป็นจำนวนมาก

สำหรับพิธีดังกล่าวมีขึ้นพร้อมกันทุกวัดทั่วประเทศ และวัดภายในต่างประเทศทั่วโลก เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และครั้งนี้ถือเป็นการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครั้งที่ 5 ในรอบปี 2553 ตามกำหนดของมหาเถรสมาคมด้วย