"ดีป้า"ผลิตขุนพลด้านเทคโนโลยีรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

วันที่ 15 ก.ย. 2563 เวลา 20:49 น.
"ดีป้า"ผลิตขุนพลด้านเทคโนโลยีรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
ดีป้าจับมือสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยสร้างขุนพลด้านเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ หลังพบมีการขโมยข้อมูลการทำธุรกรรมออนไลน์ หรือการเรียกค่าไถ่ในการเข้าถึงข้อมูล สร้างความเสียหายส่งผลกระทบในเชิงสังคมและเศรษฐกิจในวงกว้าง

ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริหาร ตัวแทนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า ดีป้าได้เร่งการพัฒนาด้านดิจิตอลของประเทศ ทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสำนักงานคือการพัฒนากำลังพลทางด้านดิจิทัลของประเทศ โดยการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภัย

ทั้งนี้ ทางดีป้า, สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และพันธมิตร (Reinvent Academy, Codekit Innovation และ So Secure) จึงเห็นความสำคัญในการเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถที่จะตอบโจทย์ต่อความต้องการด้านการป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security) จึงจัดโครงการ White hat Hacking for Security ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ตั้งแต่วันที่ 1-16 ส.ค. 2563 โดยมี ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถึง 142 คนจากทั่วประเทศ จากหลากหลายสายงาน ทั้ง IT, โรงพยาบาล, การเงิน, อาจารย์, และหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้าใจกระบวนการของการรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์

ดร.กษิติธร กล่าวว่า มีการเน้นในการทดสอบด้านการเจาะระบบ (Penetration Testing) จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงจากสายงาน Cyber Security ในระดับประเทศ ซึ่งทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยคาดหวังจะเห็นการเปลี่ยนสายงานมาทำงานด้าน Cyber Security ให้มากขึ้นเพื่อตอบรับความขาดแคลนในบุคลากรด้านนี้ ตามรอยโครงการของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย Software Park Thailand Code Camp ที่ผลิตโปรแกรมเมอร์จากสายอาชีพอื่น เช่น ครูพละ บาร์เทนเดอร์ คนขับแท๊กซี่ ออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วถึง 5 รุ่นและกิจกรรมเกมการแข่งขัน Capture The Flag ในวันที่ 12 ก.ย. 2563 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีพื้นที่ในการแสดงทักษะและศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งภายในกิจกรรมนี้ได้ผู้ชนะการแข่งขัน การทำทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) ในรูปแบบ Attack Simulation โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ได้แก่ นายศุภเกียรติ สาธุวรรณ รองชนะเลิศอันดับ 1 นายศิวพงษ์ นิยมพานิช และรองชนะเลิศอันดับ 2 นายวรรษ์ชิษณุพงศ์ วิศว์วัชร์มนตรี

สำหรับ ผู้ที่สนใจในกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล สามารถติดตามเว็ปไซต์ของทางดีป้า หรือ ทางแฟนเพจของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ซึ่งจะมีกิจกรรมและคอร์สอบรมมากมายเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรม และการป้องการคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security) และหากสนใจทางด้านธุรกิจ และการตลาดทางด้านดิจิทัลสามารถติดตามได้ทางเพจ Reinvent Academy ซึ่งจะอัพเดตข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการทำงานในโลกดิจิทัล

บทความแนะนำ