posttoday

จี้รัฐบาลญี่ปุ่นจัดการ"ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ "จาบจ้วงสถาบัน

25 สิงหาคม 2563

คณะบุคคลเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยื่น 4 ข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านสถานทูตเร่งดำเนินการกับ"ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์"จาบจ้วงสถาบันสร้างความแตกแยกในสังคมไทย ขู่ถ้าไม่แก้ไขจะยกระดับ

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น นายพานสุวรรณ ณ แก้ว และ นายประกอบกิจ อินทร์ทอง ตัวแทนคณะบุคคลเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มายื่นหนังสือข้อเรียกร้องต่อสถานทูตญี่ปุ่น เรื่องขอให้มีมาตรการจัดการกับ นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น กรณีจาบจ้วง ยุยงปลุกปั่นด้วยคำที่หยาบคาย อาฆาตมาดร้าย ต่อสถาบันกษัตริย์ และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม

ทั้งนี้ ทางกลุ่มได้ยื่นข้ออเรียกร้อง 4 ข้อ คือ 1.ให้รัฐบาลของญี่ปุ่นใช้อำนาจหยุดพฤติกรรมล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ของนายปวิน อย่างเด็ดขาดทุกช่องทาง และส่งตัวกลับมาคำนินคดีในประเทศไทย เพื่อรักษามิตรภาพที่ดีของประชาชนชาวไทยกับประชาชนชาวญี่ปุ่นให้ยาวนานต่อไป 2.ให้ปลดปวินจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเกียวโต และมิให้เป็นวิทยากรบรรยายในสถาบันการศึกษาอีกต่อไป

จี้รัฐบาลญี่ปุ่นจัดการ\"ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ \"จาบจ้วงสถาบัน

3.รัฐบาลญี่ปุ่นต้องแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้เห็นป็นรูปธรรม ว่าไม่ได้ให้การสนับสนุนการกระทำของปวินและแถลงผลความคืบหน้าการดำเนินการทุกระยะ  และ 4.ประชาชนชาวไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเรียกร้องนี้คงจะได้รัการตอบสนองจากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยพวกเราจะเฝ้าติดตามผลการดำเนินการอย่างละเอียดต่อเนื่อง และพร้อมจะยกระดับหากไม่ได้รับการแก้ไขจากรัฐบาลของท่าน