"อาทิตย์ อุไรรัตน์" ขอคนไทยแยกการวิจารณ์การเมือง ออกจากสถาบันชาติ

วันที่ 28 ก.ค. 2563 เวลา 15:51 น.
"อาทิตย์ อุไรรัตน์" ขอคนไทยแยกการวิจารณ์การเมือง ออกจากสถาบันชาติ
อาทิตย์ ขอเยาวชนและประชาชนไทยที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองแยกแยะการก้าวล่วงสถาบันหลักชาติ

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์เฟซบุ๊กร้องขอให้นิสิตนักศึกษาและประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองแยกแยะระหว่างการเรียกร้องเรื่องการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ออกจากการก้าวล่วงสถาบันหลักของประเทศไทย

ดร.อาทิตย์ ระบุว่า ขอนักเรียนนิสิตนักศึกษาและพี่น้องประชาชนไทย ได้โปรดแยกแยะการวิพากษ์วิจารณ์และประท้วงเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีสิทธิเสรีภาพและควรได้รับการส่งเสริมให้กระทำได้ แต่ต้องแยกแยะออกจากการก้าวล่วง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพราะสถาบันชาติ ศาสนาไม่ว่าศาสนาใดและพระมหากษัตริย์ยึดโยงกัน

การก้าวล่วงโดยมีเจตนาเพื่อล้มสถาบันหนึ่งสถาบันใด ย่อมหมายถึงการล้มทั้งชาติด้วย ผมเชื่อมั่นและมั่นใจว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานและความรับผิดชอบต่อชาติสูงยิ่ง ขอให้พวกเราทุกคนให้โอกาสและการสนับสนุนพระองค์ท่านด้วย

บทความแนะนำ