ชงสธ.แก้กม.ให้วัยโจ๋ตรวจเอดส์ได้เอง

วันที่ 01 ธ.ค. 2553 เวลา 21:46 น.
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์เผลประชาชนส่วนใหญ่หนุนเยาวชนตรวจเชื้อเอดส์โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้ปกครอง เตรียมเสนอ สธ. แก้กฎหมายปลดล็อก ด้านผลวิจัย ฮู ระบุเด็กไทยติดเอดส์เพิ่มขึ้น

นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า จากการสำรวจความเห็นประชาชนกรณีการให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถตรวจหาเชื้อเอดส์ได้โดยไม่ต้องให้ผู้ปกครองยินยอมพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 77% เห็นด้วยที่จะให้กลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจได้ โดยเชื่อว่า จะเป็นประโยชน์มากกว่าการที่จะไม่ได้รับการตรวจ เนื่องจากวิถีชีวิตของเยาวชนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงจากการติดโรคเพศสัมพันธ์มากขึ้น ขณะที่ 23 %ยังไม่เห็นด้วย เนื่องจากยังเห็นว่าไม่ควรมีเพศสัมพันธ์และควรมีผู้ปกครองให้คำปรึกษา

ทั้งนี้มูลนิธิฯจะนำผลสำรวจยื่นต่อกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้พิจารณาปรับแก้กฎหมายดังกล่าวจากแพทยสภา เพราะหากเยาวชนสามารถขอตรวจเชื้อเอดส์ได้โดยไม่ต้องให้ผู้ปกครองยินยอม เชื่อว่าจะช่วยลดการติดเชื้อการเผยแพร่สู่ผู้อื่นและการเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็ว มากขึ้นได้

อย่างไรก็ตามในไทยมีผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาณ 520,000 ราย และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 10,000 ราย โดยที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และกลุ่มที่ติดเชื้อจากคู่นอนประจำจากสามีภรรยาที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน

ด้าน องค์การอนามัยโลก (ฮู) และสหประชาชาติได้เปิดเผยรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเอดส์ว่า มีแนวโน้มที่น่ายินดีว่าตัวเลขการติดเชื้อเอชไอวีลดลงเกือบ 20% ในทั่วโลกในช่วงสิบปีที่ผ่านมา แต่สิ่งที่น่าวิตก คือ จำนวนเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือป่วยด้วยโรคเอดส์ใน 11 ประเทศของเอเชียกลับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นถึง 46% ในช่วงปี 2544-2552 โดยเพิ่มจาก 89,000 คนในปี 2544 เป็น 130,000 คนในปี 2552 และใน 11 ประเทศนี้ประกอบด้วย ไทย บังกลาเทศ ภูฏาน เกาหลีเหนือ อินเดีย อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ พม่า เนปาล ศรีลังกา และติมอร์ตะวันออก