ในหลวงเสด็จออกมหาสมาคม5ธ.ค.

วันที่ 01 ธ.ค. 2553 เวลา 21:39 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวังในวันที่5 ธ.ค. เวลา 10.30น.

สำนักเลขาธิการพระราชวัง ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 2553 โดยในเวลา 10.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวัง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย จากนั้น จะมีการยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติจาก 3 เหล่าทัพ เหล่าทัพละ 21 นัด จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ พระบรมวงศานุวงศ์ จะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และ นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา จะกราบบังคมทูล พระกรุณาถวายพระพรชัยตามลำดับ ถัดมา พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จะนำทหารรักษาพระองค์เข้าเฝ้า กราบบังคมทูล ถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำทหารถวายสัตย์ปฏิญาณตน จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะมีพระราชดำรัสตอบแก่ทหารกองเกียรติยศ ถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินกลับ

สำหรับ พระราชพิธีช่วงบ่าย ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ พิธีวันที่ 6 ธ.ค.นี้ ที่จัดขึ้นในพระบรมมหาราชวัง และ วันที่ 8 ธ.ค. ที่จัดพิธีขึ้น ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ แทนพระองค์