"ศ.นพ.ยง"แนะคุมโควิดต้องอยู่บนเหตุและผล ไม่สร้างความตื่นตระหนก

วันที่ 19 ก.ค. 2563 เวลา 08:44 น.
"ศ.นพ.ยง"แนะคุมโควิดต้องอยู่บนเหตุและผล ไม่สร้างความตื่นตระหนก
"ศ.นพ.ยง"แนะการควบคุมป้องกันโควิดต้องอยู่บนเหตุและผลที่สมดุล ไม่สร้างความตื่นตระหนก ต้องให้ข้อมูลบนพื้นฐานของความเป็นจริง และรวดเร็ว

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีเนื้อหาน่าสนใจดังนี้

โควิด-19

การควบคุมป้องกันโรค จะต้องอยู่บนเหตุ และผล บนความสมดุลที่เหมาะสม

การตื่นตระหนก จะทำให้มีผล ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และผลกระทบตามมา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา

การควบคุม ค้นหากลุ่มเสี่ยงด้วยความรวดเร็ว พร้อมทั้งมีหลักฐาน โอกาสการแพร่กระจายเชื้อโรคมากน้อยแค่ไหน

จะกำหนดความเสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงต่ำ หรือ บางกลุ่มอาจเป็นเพียงการเฝ้าระวัง

ให้คำแนะนำ ตามเหตุและผล และข้อมูลหลักฐาน

การทำมากเกินเหตุ หลายคนก็บอกว่าเป็นสิ่งดี กันไว้ดีกว่าแก้ ในทางปฏิบัติ จะมีแนวทางการป้องกันเผื่อไว้อยู่แล้ว ให้มากกว่าอยู่แล้ว

ในขณะเดียวกันผลกระทบอีกด้านหนึ่งก็จะตามมา การสูญเสียทรัพยากร ความกลัว ทางจิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม

การตรวจทางห้องปฏิบัติการทำมาก ในกลุ่มเสียงสูง ให้ผลลบก็ยังไม่อาจรับประกัน การติดเชื้อได้ ในอีก 2 ถึง 7 วันต่อมา อาจจะต้องตรวจซ้ำอีก

การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง และรวดเร็ว

การกระทำ จะต้องอยู่ในขอบเขตของผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้รู้ และแนวทางที่ถูกต้อง เป็นผู้กำหนด

การติดเชื้อหรือกระจายของโรต ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 อย่าง คือไวรัสในตัวผู้ป่วย สิ่งแวดล้อม และผู้สัมผัส ปริมาณไวรัสในตัวผู้ป่วยเองมีมากน้อยแค่ไหน สิ่งแวดล้อมอยู่ในที่โล่ง แจ้งหรือที่ปกปิด มีการพูดคุยเสียงดัง

ผู้สัมผัสผู้ป่วย มีมาตรการในการป้องกันอย่างไร เช่น ใส่หน้ากากอนามัย อยู่ในระยะห่าง จะเห็นว่าบุคลากรสาธารณสุข ที่ดูแลผู้ป่วย ถ้ามีชุดป้องกันเต็มที่ ก็ไม่ติดโรค

บทความแนะนำ