ต้องกักกัน! หมอธีระวัฒน์ อธิบายยิบ 4 ขั้นตอน "ตรวจโควิด" ก่อน-หลังเข้าไทย

วันที่ 13 ก.ค. 2563 เวลา 17:36 น.
ต้องกักกัน! หมอธีระวัฒน์ อธิบายยิบ 4 ขั้นตอน "ตรวจโควิด" ก่อน-หลังเข้าไทย
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ อธิบายขั้นตอนการตรวจคัดกรองโรคโควิดของผู้ที่เดินทางเข้าไทย ชี้ต้องตรวจ 4 ขั้นก่อนหลังเข้าประเทศ และจำเป็นจะต้องกักกันระยะสั้น

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์อธิบายขั้นตอนการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย ตามมาตรการสาธารณสุข ดังนี้

การเดินทางเข้ามาภายในประเทศไทย

1. Fit to Fly คือ ผู้เดินทางจะต้องสุขภาพแข็งแรงดี ไม่ปรากฎอาการผิดปกติใดๆ

2.การตรวจยืนยันว่า ไม่มีการติดเชื้อ ก่อนเข้าประเทศไทย โดยจะต้องมีการตรวจติดตามเป็นระยะๆ ด้วยวิธีการแยงจมูกหาเชื้อโดยตรง (PCR) เพื่อใช้เป็นเสมือน “พาสปอร์ตด้านสุขภาพ”

3.เมื่อเข้าประเทศไทย ตรวจซ้ำ ขาเข้า ด้วยวิธีหาเชื้อ ด้วย PCR และ การตรวจเลือด และตรวจซ้ำ ในวันที่ 4-7 วัน

?? ตรวจครั้งที่ 1 ในช่วง 5 วัน ก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศ

?? ตรวจครั้งที่ 2 ในช่วง 1 วัน ก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศเมื่อเดินทางเข้ามาภายในประเทศแล้ว

ตรวจซ้ำ เป็นครั้งที่ 3และจำเป็นจะต้องได้รับการกักกันเป็นระยะเวลาสั้นๆ

?? ตรวจครั้งที่ 4 ในช่วง 4-5 วัน ถึง 7 วันหลังจากเดินทางเข้ามาในประเทศแล้ว

สำหรับวิธีการเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันและ หาเชื้อ PCR ต้องเป็นวิธีมาตรฐาน

ถ้า “ผลบวก” จากอย่างใด อย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่าง ผู้เดินทางต้องได้รับการกักตัวต่อ 14 วัน และเฝ้าดูอาการและตรวจซ้ำเป็นระยะ ตามปกติ

ถ้า ผลเป็นลบ เข้าประเทศ แบบ new normal

4 ข้อ ที่ลืมไม่ได้ในการใช้ชีวิตแบบ New Normal?? ระบบติดตามตัว?? การสวมหน้ากากอนามัย?? การหมั่นล้างมือให้สะอาด?? การรักษาระยะห่าง (Social distancing)

ยังคงเป็นหัวใจสำคัญในทุกกิจกรรมทั้งระหว่างการเดินทางและการใช้ชีวิตภายในประเทศ