รมว.ศึกษาธิการให้กำลังใจสอบครูผู้ช่วย สพฐ.เปิดรับ 4,697 อัตรา

วันที่ 11 ก.ค. 2563 เวลา 11:25 น.
รมว.ศึกษาธิการให้กำลังใจสอบครูผู้ช่วย สพฐ.เปิดรับ 4,697 อัตรา
สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย 89 กลุ่มวิชา ตำแหน่งว่าง 4,697 อัตรา ผู้มีสิทธิ์สอบ 22,397 คน

เมื่อวันที่11ก.ค.63 นาย?ณัฏ?ฐ?พล? ทีป?สุวรรณ? รัฐมนตรี?ว่าการ?กระทรวง?ศึกษาธิการ? ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากร?ทาง?การศึกษา? ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน?คณะกรรมการ?การ?ศึกษา?ขั้นพื้นฐาน? ปี พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

รมว.ศึกษาธิการ? กล่าวว่า การคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากร?ทาง?การศึกษา? ตำแหน่งครูผู้ช่วยในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษสำหรับครูอัตราจ้างที่ต้องการบรรจุเข้ารับราชการครู ซึ่งในภาพรวมของการจัดสอบคัดเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้เห็นความตั้งใจของผู้มีสิทธิ์สอบทุกท่าน ที่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดี จะเห็นได้จากการที่ทุกคนมีสมุดจดบันทึก เพื่อทบทวนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนได้

นอกจากนี้ ในระหว่างที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของการจัดสอบ ได้พบปะและพูดคุยกับผู้มีสิทธิ์สอบ จึงได้ทราบข้อมูลว่า เนื้อหาสาระของการสอบครั้งนี้ มีจำนวนมากพอสมควร โดยกระทรวงศึกษาธิการ?จะนำข้อมูลที่ได้รับฟังจากการลงพื้นที่จริงในครั้งนี้ ไปพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วยในอนาคต โดยเน้นการนำความรู้ไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน รวมถึงการพิจารณาประสบการณ์การทำงานและประสบการณ์สอนของครูอัตราจ้าง ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสอนของครูที่พัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษในครั้งนี้ สำนักงาน?คณะกรรมการ?การ?ศึกษา?ขั้นพื้นฐาน? (สพฐ.) ดำเนินการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีตำแหน่งว่าง จำนวน 4,697 อัตรา มีผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 22,397 คน กลุ่มวิชาที่เปิดสอบ 89 กลุ่มวิชา กำหนดสอบข้อเขียน วันที่ 11 ก.ค.63 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 ก.ค.63 และประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 16 ก.ค.63

บทความแนะนำ