ในหลวง พระราชทานเครื่องบิน 3 ลำ ให้ ทบ.ใช้ลาดตระเวน-ช่วยประชาชน

วันที่ 08 ก.ค. 2563 เวลา 14:01 น.
ในหลวง พระราชทานเครื่องบิน 3 ลำ ให้ ทบ.ใช้ลาดตระเวน-ช่วยประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องบิน Cessna 182T แก่กองทัพบกเพื่อใช้ในภารกิจลาดตระเวนป้องกันสิ่งผิดกฎหมาย-ช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีรับอากาศยานพระราชทานแบบ Cessna 182T จำนวน 3 เครื่อง เข้าประจำการในกองทัพบก เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชน

สำหรับ อากาศยานแบบ Cessna 182T ที่รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นี้ผลิตโดยบริษัท Textron Aviation ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องบินแบบเครื่องยนต์ลูกสูบ จำนวน 1 เครื่องยนต์ 4 ที่นั่งสมรรถนะสูง มีความทันสมัย ประหยัดเชื้อเพลิง ซ่อมบำรุงง่าย บินได้นาน มีความคล่องตัวสูง สามารถบินลาดตระเวนตรวจการณ์ทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลงในพื้นที่เป็นลานที่ไม่ใช่สนามบินได้ โดยมีคุณลักษณะขีดความสามารถที่สำคัญ คือ

• พิสัยบิน หรือ ระยะปฏิบัติการบิน 1,695 กิโลเมตร

• ความเร็วสูงสุด 280 กิโลเมตร/ชั่วโมง

• ความเร็วบินเดินทาง 269 กิโลเมตร/ชั่วโมง

• เพดานบิน (ความสูงขณะบินเดินทาง) 5,500 เมตร

• น้ำหนักบรรทุก 503 กิโลกรัม (ประมาณ ครึ่งตัน)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครื่องบินนี้กองทัพบก สามารถนำไปใช้ในภารกิจต่างๆ โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชน สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น กล้องถ่ายภาพ เครื่องขยายเสียง ทั้งนี้ภารกิจที่สามารถนำอากาศยานไปใช้งาน ได้แก่

• การบินลาดตระเวนและตรวจการณ์ทางอากาศ เพื่อตรวจสอบ/ยืนยัน/พิสูจน์ทราบ สนับสนุน กองกำลังป้องกันชายแดน ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้, การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย, การลักลอบขนยาเสพติด และการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ ในพื้นที่ชายแดน ป่า/เขา ภูมิประเทศยากลำบาก

• การส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ (รับ-ส่ง ผู้บาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากพื้นที่แนวหน้าไปยังโรงพยาบาลส่วนหลัง)

• การค้นหาช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยเมื่อเกิดสาธารณภัย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

• การปฏิบัติการบินสนับสนุนให้กับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นกองทัพบก มีแผนจะบรรจุมอบอากาศยานแบบ Cessna 182T ให้กับ กองพันบินที่ 21 ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของศูนย์การบินทหารบก มีที่ตั้งอยู่ ณ ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี