ไทยพบป่วยโควิดเพิ่ม2ราย กลับจากอินเดีย-อินโดฯ

วันที่ 08 ก.ค. 2563 เวลา 11:44 น.
ไทยพบป่วยโควิดเพิ่ม2ราย กลับจากอินเดีย-อินโดฯ
ศบค.เผยไทยพบผู้ป่วยโควิด-19ใหม่ 2 ราย เป็นผู้เดินทางกลับจากอินเดียและอินโดนีเซีย รักษาหายแล้วสะสม 3,074 ราย

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 63 พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้

-พบผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย / ยอดผู้ป่วยสะสม 3,197 ราย

-ผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 2 ราย เป็นผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้าสู่ State Quarantine จำแนกได้ดังนี้

-ผู้เดินทางกลับจากอินเดีย 1 ราย เป็นเพศชายอายุ 31 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางถึงไทยวันที่ 23 มิ.ย. 63 เข้าพัก State Quarantine ที่กทม. พบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาเที่ยวบินเดียวกัน ก่อนหน้านี้ 6 ราย ซึ่ง 2 รายเป็นเพื่อนร่วมงานของผู้ป่วย ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 วันที่ 26 มิ.ย. 63 ผลไม่พบเชื้อ ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 วันที่ 5 ก.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ

-ผู้เดินทางกลับจากอินโดนีเซีย 1 ราย เป็นเพศชายอายุ 39ปี อาชีพนักเผยแพร่ศาสนา เดินทางถึงไทยวันที่ 24 มิ.ย. 63 เข้าพัก State Quarantine ที่ จ.ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาเที่ยวบินเดียวกัน ก่อนหน้านี้ 4 ราย ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 วันที่ 29 มิ.ย. 63 ไม่พบเชื้อ ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 วันที่ 5 ก.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ

-ผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่ม 2 ราย / ยอดรักษาหายแล้วสะสม 3,074 ราย

-ผู้ป่วยกำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 65 ราย

-ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม / ยอดสะสมคงที่ 58 ราย

-ปัจจุบันยอดผู้ป่วยสะสมแบ่งเป็นมาจากต่างประเทศ 753 ราย คิดเป็น 23.55% ติดเชื้อในประเทศ 2,444 ราย คิดเป็น 76.45%