ป.ป.ส.จัดประกวดคลิป YouthTubers สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เยาวชน

วันที่ 07 ก.ค. 2563 เวลา 21:41 น.
ป.ป.ส.จัดประกวดคลิป YouthTubers สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เยาวชน
เลขาธิการป.ป.ส.เผยโครงการ " YouthTubers สร้างพื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ใช้ยาเสพติด " ได้รับความสนใจมากมีผู้ทยอยส่งผลงานมาให้พิจารณาเป็นจำนวนมาก

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีบทบาทอย่างมากในการเป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ของคนทุกช่วงวัย สำนักงาน ป.ป.ส.เห็นว่าการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชน โดยการสร้างพื้นที่ให้เยาวไทยได้มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการทำเนื้อหาในเรื่องที่ตนเองรัก/ชอบเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ และจะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงฝีมือและพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเนื้อหาของตนเองส่งประกวดภายใต้โครงการ YouthTubers

ทั้งนี้ หลังเปิดตัวโครงการ “ YouthTubers สร้างพื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ใช้ยาเสพติด Save Zone, No New Face เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนไทยแสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์” ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ขณะนี้มีผู้ให้ความสนใจ และทยอยส่งผลงานมาให้พิจารณากันเป็นจำนวนมาก

สำหรับ โครงการนี้ มุ่งเน้นสนับสนุนเยาวชนไทยได้แสดงถึงศักยภาพและความสามารถที่มีอยู่ในตัวเอง รวมถึงผลักดันให้เหล่าเยาวชนได้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ที่มีความสนใจในการสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมเรียนรู้ในการเป็น YouthTubers อย่างเข้มข้นกับเหล่าวิทยากรอย่างใกล้ชิด ผ่านโปรแกรม Zoom

อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์อีกอย่างก็เพ่อเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยในสังคมออนไลน์ด้วยการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกและแสดงความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลดโอกาสการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งในครั้งนี้ก็ได้วิทยากรชื่อดังมาร่วมให้คำแนะนำในการให้แนวคิดเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจจากคุณ เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา หรือน้าเน็ค ผ่านช่องทาง https://home.mycloud.com/action/share/2d367c37-ee78-444f-a9ad-c33f7a082dce ผู้สนใจ เยาวชนที่อยู่ในเกณฑ์และสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 ก.ค.ประกาศผลคัดเลือกรอบแรก 40 ทีม ในวันที่ 6 ส.ค.2563และประกาศผลการตัดสินในวันที่ 4 ก.ย. 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.savezonenonewface.com