โพลเผยคนกังวลโควิดระบาดลดลง หวังสถานการณ์กลับมาปกติสิ้นปี63

วันที่ 05 ก.ค. 2563 เวลา 09:18 น.
โพลเผยคนกังวลโควิดระบาดลดลง หวังสถานการณ์กลับมาปกติสิ้นปี63
ดุสิตโพลเผยคน 52.93% กังวลการระบาดของโควิดลดลง หวังสถานการณ์กลับมาเป็นปกติภายในสิ้นปี63 พบส่วนใหญ่ยังป้องกันตัวเข้มงวด ทั้งสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “การใช้ชีวิตของประชาชน หลังผ่อนคลายมาตรการโควิด-19” จำนวนทั้งสิ้น 1,109 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2563 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นต่อ กรณีสถานการณ์โควิด-19 ของไทย ณ วันนี้ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นเวลากว่า 30 วันติดต่อกัน ในขณะที่รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 อนุญาตให้เปิดกิจการและทำกิจกรรมต่างๆได้ ซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดยาว คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากที่เดินทางกลับบ้าน รวมถึงการท่องเที่ยว จึงขอให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด สรุปผลได้ ดังนี้

1.ความวิตกกังวลของประชาชน กับ สถานการณ์โควิด-19 ณ วันนี้ ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศกว่า 30 วัน

อันดับ 1 กังวลลดลง 52.93%

อันดับ 2 กังวลเหมือนเดิม 29.94%

อันดับ 3 ไม่กังวล 12.44%

อันดับ 4 กังวลมากขึ้น 4.69%

2.ประชาชนคาดหวังอยากจะให้โควิด-19 ของไทยเข้าสู่สถานการณ์ปกติเมื่อใด?

อันดับ 1 ภายในสิ้นปี 2563 39.40%

อันดับ 2 กลางปี 2564 27.95%

อันดับ 3 ปลายปี 2564 23.90%

อันดับ 4 ไม่แน่ใจ คาดเดายาก /อาจดีขึ้นเมื่อค้นพบวัคซีน 8.75%

3.ประชาชนมีส่วนช่วยในการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างไรบ้าง?

อันดับ 1 สวมหน้ากากอนามัย 94.77%

อันดับ 2 ล้างมือบ่อย ๆ 88.19%

อันดับ 3 เว้นระยะห่างทางสังคม 81.24%

อันดับ 4 ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 79.80%

อันดับ 5 ไม่ไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก 76.92%

4.หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น ประชาชนอยากให้รัฐบาลดำเนินการฟื้นฟูอย่างไรบ้าง?

อันดับ 1 ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มงวด 77.55%

อันดับ 2 มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง 71.78%

อันดับ 3 เน้นการสร้างงาน สร้างอาชีพ 69.43%

อันดับ 4 ช่วยเหลือคนตกงาน 65.64%

อันดับ 5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ 57.26%

สวนดุสิตโพล ระบุว่า โดยสรุปประชาชนถึงแม้จะมีความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 ลดลง แต่ยังอยากให้เฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวด ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของไทยอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องด้วย