9 เดือน ยึด-อายัดทรัพย์เครือข่ายค้ายาฯเกือบ 600 ล้านบาท

วันที่ 02 ก.ค. 2563 เวลา 09:45 น.
9 เดือน ยึด-อายัดทรัพย์เครือข่ายค้ายาฯเกือบ 600 ล้านบาท
ป.ป.ส.เผย 9 เดือนขยายผล -ยึดอายัดทรัพย์เครือข่ายค้ายาฯได้ 583 ล้านบาท เตรียมส่งสำนวนให้อัยการยื่นศาลพิจารณาริบทรัพย์เข้ากองทุนยาเสพติด

เมื่้อวันที่ 2 ก.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.) -นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.) เปิดเผยภาพรวมการตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563 ว่า คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินมีคำสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินในคดียาเสพติดรวม 1,337 ราย ยึด อายัดทรัพย์สินชั่วคราวมูลค่า 583,310,000 บาท ทั้งนี้จากผลประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน15 ครั้งที่ผ่านมา ได้มีการ พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 1,425 ราย รวมมูลค่า 689,041,000 บาท โดยศาลได้พิจารณาคำร้องและมีคำสั่งให้ริบทรัพย์สินตกเป็นของกองทุน ป.ป.ส. รวม 1,280 ราย มูลค่า 249 ล้านบาท และคณะอนุกรรมการกองทุน ป.ป.ส. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวม 456 ล้านบาท แยกเป็นด้านการป้องกัน 294 ล้านบาท ด้านการปราบปราม 45 ล้านบาท ด้านการบำบัดฟื้นฟู 9.6 ล้านบาท และด้านบริหารจัดการ 108 ล้านบาท

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 45 ราย รวมมูลค่า 13,070,000 บาท ยึดอายัดทรัพย์สิน 168 ราย รวมมูลค่า 46,239,000 บาท อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ ฯ มีมติเห็นชอบให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินทั้งหมด จะมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และจัดส่งสำนวนการตรวจสอบทรัพย์สินให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้พิจารณาเพื่อให้ริบทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต่อไป