ทช.ขยายถนนเพิ่มเลนจักรยานช่วงปากช่องเสร็จสมบูรณ์รับท่องเที่ยว

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 11:47 น.
ทช.ขยายถนนเพิ่มเลนจักรยานช่วงปากช่องเสร็จสมบูรณ์รับท่องเที่ยว
กรมทางหลวงชนบทก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย นม.3052 ช่วงปากช่องเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเดินทางปลอดภัย พร้อมมีทางจักรยานให้ปั่นชิลท่ามกลางบรรยากาศสวยงาม

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในเรื่องการปรับปรุงยกระดับมาตรฐานโครงข่ายทางเพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย กรมทางหลวงชนบทจึงได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย นม.3052 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304-บ้านท่ามะปรางค์ (ตอนที่ 2) อ.วังน้ำเขียว, ปากช่อง จ.นครราชสีมา.พร้อมก่อสร้างทางจักรยาน เป็นเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาแผงม้า อุทยานแห่งชาติคลองปลากั้ง อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง และอุทยานแห่งชาติทับลาน

นอกจากนั้น ยังเป็นเส้นทางที่มีแหล่งสินค้าทางการเกษตรที่น่าสนใจ เช่น ผลิตภัณฑ์จากองุ่น ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นโครงข่ายที่เชื่อมระหว่างถนนมิตรภาพ อ.ปากช่อง ไปยังถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 อีกด้วย

ทั้งนี้ การก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย นม.3052 มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 บริเวณ กม.ที่ 168+300 อยู่ในพื้นที่ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว ซึ่งลักษณะการก่อสร้างเป็นการขยายผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไหล่ทาง จำนวน 2 ช่องจราจร ไป-กลับ ระยะทางประมาณ 44.165 กม. ก่อสร้างและปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 แห่ง พร้อมก่อสร้างทางจักรยาน (แยกจากผิวจราจร) บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ระยะทาง 333 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 349 ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว