"วิษณุ"พูดชัดไม่มีการถกแก้พ.ร.บ.โรคติดต่อในที่ประชุมศบค.วันนี้

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 11:08 น.
"วิษณุ"พูดชัดไม่มีการถกแก้พ.ร.บ.โรคติดต่อในที่ประชุมศบค.วันนี้
รองนายกฯวิษณุยันแล้วไม่มีการพิจารณาแก้ไขพ.ร.บ.โรคติดต่อในที่ประชุมศบค.วันนี้ เหตุต้องให้สภาฯพิจารณาและใช้เวลานานเป็นปี

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่จะมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)โรคติดต่อพ.ศ.2558 ว่า เรื่องดังกล่าวจะยังไม่มีการพิจารณาในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค.วันนี้ เพราะต้องแยกออกมาพิจารณาเพื่อเสนอต่อสภาฯพิจารณา ซึ่งคงต้องใช้เวลายาวพอสมควร อาจจะนานเป็นปี ดังนั้นคงไม่ทันที่จะนำมาแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในช่วงนี้

เมื่อถามว่า เป็นเหตุผลที่จะต้องขยายการใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกไปอีกหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า อันนั้นไม่ทราบ