นายอำเภอเมืองเชียงใหม่แจง "ฌอน" ไม่ได้ยื่นขออนุญาตเรี่ยไรเงินช่วยดับไฟป่า

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 07:59 น.
นายอำเภอเมืองเชียงใหม่แจง "ฌอน" ไม่ได้ยื่นขออนุญาตเรี่ยไรเงินช่วยดับไฟป่า
นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ส่งหนังสือแจงผู้ว่าฯระบุ "ฌอน บูรณะหิรัญ" ไม่ได้ยื่นขออนุญาตทำการเรี่ยไรเงินตามกฎหมายในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่

เพจเฟซบุ๊กทนายคลายทุกข์ ได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงจากนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือในการดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอเชียงใหม่ของ "ฌอน บูรณะหิรัญ" ซึ่งเอกสารดังกล่าวลงวันที่ 28 มิ.ย. 2563 โดยมีเนื้อหาดังนี้

ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์กรณี "ฌอน บูรณะหิรัญ" เปิดบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือในการดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 จนถึง 1 พฤษภาคม 2563 เป็นเงินจำนวน 875,741.53 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาท ห้าสิบสามสตางค์)

อำเภอเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า นายฌอน บูรณะหิรัญ มิได้มายื่นขออนุญาตทำการเรี่ยไร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2457 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่แต่อย่างใด