ขอบคุณฮีโร่! คนไทยที่หายจากโควิดร่วมบริจาคพลาสม่ากว่า200ถุงใช้รักษาผู้ป่วยใหม่

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 07:38 น.
ขอบคุณฮีโร่! คนไทยที่หายจากโควิดร่วมบริจาคพลาสม่ากว่า200ถุงใช้รักษาผู้ป่วยใหม่
"ศ.นพ.ยง" เผยมีผู้ที่หายจากโควิด 300 คน ร่วมบริจาคพลาสม่ากว่า 200 ถุงเพื่อไว้ใช้รักษาผู้ป่วยใหม่ เผยคนที่มีอาการมากเมื่อป่วย จะมีภูมิต้านทานสูงเมื่อหายแล้ว

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงสถานการณ์โรคตติดเชื้อโควิด-19 ว่า

ขอขอบคุณ ฮีโร่ ที่หายจากโรคโควิด-19 มาช่วยกันบริจาคพลาสม่า ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ ทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และทีมงาน ที่ช่วยกัน ติดตาม เชิญชวน มาตรวจภูมิต้านทาน

ขณะนี้ได้พลาสม่า ของผู้ที่หายป่วยแล้วมากกว่า 200 ถุง ทุกถุงมีภูมิต้านทานสูง ในปริมาณที่สามารถจะใช้ในการรักษาได้ พลาสม่านี้สามารถเก็บไว้ได้นาน 1 ปี

อาสาสมัครที่มาทั้งหมด ประมาณ 300 คน

ภูมิต้านทานจะสูงในคนที่มีอาการมาก เช่น มีอาการปอดบวม คนที่มีอาการน้อย ภูมิต้านทานจะต่ำกว่า และมีจำนวนหนึ่งที่ตรวจวัดภูมิต้านทานไม่ได้ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ได้ทำการศึกษาภูมิต้านทาน

ส่วนในรายที่บริจาคพลาสม่า จะมีข้อมูลของการตรวจภูมิต้านทานชนิด neutralizing antibody จากห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรามีแผน ที่จะทำการศึกษาระยะยาว ติดตามภูมิต้านทานไปจนถึง 1 ปี เพื่อจะตอบได้ว่าภูมิดังกล่าวอยู่ได้นานแค่ไหน และระดับสูงเพียงใด เพื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับผู้ติดเชื้อโดยธรรมชาติ

ข้อมูลนี้มาประยุกต์ในกรณีที่มี วัคซีนโรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่ ผลระยะยาวจึงมีความจำเป็นในการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ทางกลุ่มวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ต้องขอขอบคุณ ฮีโร่ทั้งหลาย ที่สละเวลามาตรวจเลือด และบริจาคพลาสมา เพื่อการรักษาผู้ป่วยในอนาคตโครงการนี้จะยังคงดำเนินต่อไป ในระยะยาว