ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ ผู้ป่วยยังรักษาอยู่เหลือ 51 คน

วันที่ 28 มิ.ย. 2563 เวลา 11:37 น.
ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ ผู้ป่วยยังรักษาอยู่เหลือ 51 คน
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เผยไทยไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่ ยอดสะสมคงที่ 3,162 คน ขณะที่ผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเหลือ 51 คน

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 63 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน สรุปได้ดังนี้

-ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ / ยอดผู้ป่วยสะสมคงที่ 3,162 คน

-ผู้ป่วยรักษาหายแล้วรวม 3,053 คน

-ผู้ป่วยยังรักษาอยู่ 51 คน

-ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม / ยอดผู้เสียชีวิตคงที่ 58 คน

จำนวนผู้ป่วยจำแนกตามพื้นที่รักษา

-กทม.และนนทบุรี 1,760 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 452 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย ภาคใต้ 744 ราย

-ผู้ป่วยอายุน้อยสุด 1 เดือน / อายุสูงสุด 97 ปี / อายุเฉลี่ย 39 ปี