เปิดรายละเอียดฉบับร่าง คลายล็อคเฟส 5 ไฟเขียว "ผับ บาร์" ให้บริการ 1 กค.

วันที่ 24 มิ.ย. 2563 เวลา 12:49 น.
เปิดรายละเอียดฉบับร่าง คลายล็อคเฟส 5 ไฟเขียว "ผับ บาร์" ให้บริการ 1 กค.
โฆษก ศบค. เผย คลายล็อคเฟส 5 ไฟเขียวเปิด ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้บริการไม่เกิน 24.00 น. พร้อมเงื่อนไขละเอียดยิบ ชงศบค.ชุดใหญ่ 29 มิ.ย. คาดเปิดได้ 1 กค.

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 63 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด โควิด-19 เพื่อพิจารณาการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมที่เหลือในระยะที่ 5 เป็นกิจการ กิจกรรม มีความเสี่ยงสูงมาก ได้แก่ 1. การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา หมายถึงโรงเรียนสามารถเปิดได้ทั้งหมดแล้ว รวมถึงสถาบันของรัฐ

2. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ เปิดได้ทั้งหมดทุกส่วน โดยไม่จำกัดเวลา กลับไปในรูปแบบเดิมทั้งหมด

3.สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ เช่น โรงเบียร์ โรงเหล้า ลานเบียร์ ผู้ประกอบการต้องมีใบอนุญาตประกอบการสถานบริการ, จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม, จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, มีดนตรี การแสดงเพื่อบันเทิง เต้นรำ, ฉายภาพวิดีทัศน์ในคาราโอเกะ

สำหรับมาตรการควบคุมต้องให้บริการไม่เกิน 24.00 น.ทุกกรณี จำกัดผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ ห้ามร่วมโต๊ะกับกลุ่มอื่น พนักงานต้องสวมหน้ากาก มีจุดล้างมือเพียงพอ ระยะห่างโต๊ะ 2 เมตรขึ้นไป หรือมีฉากกั้น 1.5 เมตร มีระบบระบายอากาศ ทุกคนต้องลงทะเบียนเข้า-ออกผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องระบุความจุผู้ใช้บริการ และพร้อมให้ตรวจสอบเมื่อเปิดดำเนินการ รวมถึงต้องพัฒนานวัตกรรมลงทะเบียนและจองคิวรูปแบบใหม่

ส่วนมาตรการเสริม คัดกรองอายุ อุณหภูมิและอาจตรวจหาเชื้อพนักงานเป็นระยะ งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ ให้ยืน นั่ง เป็นกลุ่มไม่เกิน 5 คน และงดนั่ง ร้องเพลง หรือเต้นกับลูกค้า หลีกเลี่ยงจำหน่ายเครื่องดื่มที่ใช้ภาชนะร่วมกัน และต้องติดกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ร้าน

4. ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต ใน กทม.มีประมาณ 2,000 ร้าน และต่างจังหวัดอีกประมาณ 2,000 ร้าน รวมตัวกันขอเปิดกิจการ โดยสถานประกอบการต้องมีใบอนุญาต 3 ส่วน 1.ให้บริการคอมพิวเตอร์ 2.การฉายวิดีทัศน์ 3.กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังมีการกำหนดอายุ โดยอายุน้อยกว่า 15 ปี จ.-ศ. 14.00-20.00 น. / วันหยุด 10.00 - 20.00 น., อายุ 15-18 ปี จ.-ศ. 14.00 - 22.00 น. / วันหยุด 10.00 - 22.00 น. และอายุมากกว่า 18 ปีใช้บริการได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง

มาตรการควบคุมหลักต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ เว้นระยะนั่ง-ยืน-เดินมากกว่า 1 เมตร และจำกัดเวลาให้บริการ 2 ชั่วโมงต่อรอบ พักทำความสะอาด 15 นาที ทุกคนต้องลงทะเบียนเข้า-ออกผ่านแอพลิเคชั่นไทยชนะ

มาตรการเสริมต้องมีระบบระบายอากาศดี คัดกรองอุณหภูมิและติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ร้าน งดบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีระบบหรือพื้นที่รอคิวห่างกันมากกว่า 1 เมตร

5.สถานประกอบกิจการอาบอบนวด โรงน้ำชา ต้องมีใบอนุญาตสถานบริการ, สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า, สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการโดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า

มีมาตรการหลักต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ยกเว้นขณะอาบน้ำ เว้นระยะนั่ง-ยืนมากกว่า 1 เมตร ยกเว้นขณะอาบน้ำ ควบคุมความแออัด ทุกคนต้องลงทะเบียนเข้า-ออกผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ ทั้งนี้ต้องตรวจเชื้อโควิด-19 พนักงานเป็นระยะพร้อมเฝ้าระวังโรคอื่น

ส่วนมาตรการเสริมต้องคัดกรองอุณหภูมิ และอาจพิจารณาให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ส่วนรวมของร้าน และมีระบบ พื้นที่รอคิวห่างกันมากกว่า 1 เมตร

ทั้งนี้ สำหรับกิจการ กิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องได้รับการพิจารณาจาก ศบค.ชุดใหญ่ ในวันที่ 29 มิ.ย.นี้ โดยอาจมีการปรับมาตรการบางอย่าง และคาดว่าจะได้รับการอนุมัติและเริ่มต้นผ่อนคลายในวันที่ 1 ก.ค.นี้