กทม.ดูความพร้อมโรงเรียนในสังกัดวางมาตรการรับมือโควิด-19

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 เวลา 19:26 น.
กทม.ดูความพร้อมโรงเรียนในสังกัดวางมาตรการรับมือโควิด-19
รองผู้ว่าฯกทม.ตรวจความพร้อมโรงเรียน 2 แห่งนำร่องในเขตพระโขนงและบางนา เพื่อดูความพร้อมในมาตรการป้องกันโควิด-19 ก่อนเปิดเทอม 1 ก.ค.ย้ำแบ่งนักเรียนออกเป็น 15-20 คนต่อห้องเรียน เพื่อลดความแออัด

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าฯกทม.ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระยะเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกทม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักการศึกษา สำนักงานเขตในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมลงพื้นที่และรายงานสถานการณ์ ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เขตพระโขนง และ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา

นายเกรียงยศ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 2 แห่งพบว่าทั้ง 2 โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ครบถ้วนทุกประการ เช่น การเว้นระยะห่างของนักเรียน การลดจำนวนนักเรียนให้เหลือห้องละ 15-20 คน เพื่อลดความแออัด การแยกอุปกรณ์การเรียนและของใช้ส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคนไม่ให้ใช้ร่วมกันอย่างชัดเจน มีการใช้ฉากกั้นระหว่างโต๊ะ มีการเตรียมแจกหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนอย่างครบถ้วน รวมถึงมีการตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน พร้อมเตรียมจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ ต้องขอเน้นย้ำให้โรงเรียนทั้ง 437 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับเรื่องการเว้นระยะห่างของนักเรียน การทำความสะอาดอาคารสถานที่ การทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ห้องเรียน ห้องนอน ห้องอาหาร ห้องเด็กเล่น ห้องพยาบาล สื่อการสอน เครื่องเล่นสนามและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงห้องสุขาและการกำจัดขยะมูลฝอย และให้นักเรียนล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

สำหรับ การแบ่งนักเรียนออกเป็น 15-20 คนต่อห้องเรียน เพื่อลดความแออัด ทำให้ต้องใช้บุคลากรในการดูแลนักเรียนเพิ่มขึ้น กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมในส่วนของบุคลากร เพื่อรองรับมาตรการดังกล่าวครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ ในวันที่ 30 มิ.ย.จะมีการทดลองระบบการบริหารจัดการ วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ ของโรงเรียนแบบเสมือนจริง เพื่อนำปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาวิเคราะห์พร้อมแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในวันเปิดภาคเรียน เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีความพร้อม 100% สำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค.นี้