ครม.เห็นชอบแก้กม.เพิ่มเกณฑ์อายุเด็กไม่ต้องรับโทษอาญาจาก10เป็น12ปี

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 เวลา 17:42 น.
ครม.เห็นชอบแก้กม.เพิ่มเกณฑ์อายุเด็กไม่ต้องรับโทษอาญาจาก10เป็น12ปี
ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ปรับเกณฑ์อายุเด็กไม่ต้องรับโทษทางอาญา จาก 10 ปี เป็น 12 ปี

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 63 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ครม. ได้อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์อายุของเด็กที่ไม่ต้องรับโทษทางอาญา ปัจจุบันกำหนดไว้ที่อายุไม่เกิน 10 ปี แก้เป็นไม่เกิน 12 ปี และเกณฑ์อายุของเด็กที่ใช้มาตรการอื่นแทนการรับโทษทางอาญาจากเดิมกำหนดไว้ที่เกินอายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี แก้เป็นอายุเกิน 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี

ซึ่งหลักเกณฑ์อายุนี้จะสอดคล้องอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และกติการะหว่างประเทศว่าสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อีกทั้งสอดคล้องกับเหตุผลทางการแพทย์ ที่เห็นว่าเด็กอายุ 12 ปี ไม่มีความแตกต่างจากเด็กอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กมีความอ่อนด้อยทางความนึกคิด ยังไม่รู้ถูกผิดชอบชั่วดี รวมทั้งเป็นช่วงอายุใกล้เคียงกับกลุ่มเสี่ยงที่จะกระทำความผิด ซึ่งไม่สมควรที่จะให้เข้าสู่กระบวนการการดำเนินคดี แต่สมควรให้เข้าสู่กระบวนการการคุ้มครองสวัสดิภาพ เพื่อเด็กจะได้ฟื้นฟูกลับไปสู่สังคมได้ และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเรียนรู้การกระทำผิด จนนำไปสู่การกระทำผิดซ้ำ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การกำหนดอายุขั้นต่ำในการรับโทษทางอาญาของเด็กเป็น 12 ปี จะทำให้จำนวนของเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีจำนวนลดลง ทำให้การใช้งบประมาณในการบริหารจัดการ การจับกุม การคุมขัง ลดลงด้วย โดยจะมีการใช้มาตรการอื่นๆ มาทดแทน เช่น การควบคุม การดูแล การส่งเสริมฝึกอาชีพ เพื่อให้เด็กได้รับโอกาสในการเติบโตเป็นคนดีสู่สังคม จะส่งผลให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยทุนมนุษย์ของประเทศมีเพิ่มมากขึ้น