เสนอที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่เคาะแบ่งกลุ่มปลดล็อกต่างชาติเข้าประเทศ

วันที่ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 14:03 น.
เสนอที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่เคาะแบ่งกลุ่มปลดล็อกต่างชาติเข้าประเทศ
โฆษกศบค.เผยชุดเฉพาะกิจเตรียมเสนอที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่พิจารณาปลดล็อกให้ต่างชาติเข้าประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 63 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวว่า หลายท่านตั้งคำถามว่า 28 วัน มีผลอย่างไร เป็นระยะ 2 เท่าของการฟักเชื้อ ก็เป็นระยะที่ไว้วางใจมากขึ้น แต่ยังไม่สามารถผ่อนคลายกลับไปเป็นปกติได้

ทั้งนี้มีการพูดคุยกันในชุดเฉพาะกิจศบค.เรื่องผ่อนคลาย จะมีการแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม ให้เกิดมาตรการผ่อนคลายเรื่องการเดินทางเข้าประเทศ ดังนี้

1.กลุ่มเป้าหมายที่ตอบรับว่าสามารถปฏิบัติตามมาตรการกักตัว 14 วัน ในสถานกักกันตัวของรัฐ (State Quarantine) ซึ่งกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องรอมาตรการ Travel Bubble แบ่งเป็น 4กลุ่มย่อยคือ

-กลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุน ซึ่งมีการลงทะเบียนประมาณ 700 คน

-กลุ่มแรงงานฝีมือ และเป็นผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่ต้องเข้ามาดูเรื่องโรงงานประมาณ 22,000 คน

-กลุ่มคนต่างด้าว ที่มีครอบครัวเป็นคนไทย และ กลุ่มคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กลุ่มนี้ประมาณ 2,000 คน

"3 กลุ่มเหล่านี้เขาพำนักอยู่เมืองไทยนาน ฉะนั้นเมื่อเข้ามาในประเทศ ก็เข้าสู่ State Quarantine 14วันได้"โฆษกศบค.กล่าว

-กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพื่อการแพทย์ มีความต้องการอยู่ประมาณ 30,000 คน กลุ่มนี้จะเข้ามาเพื่อรับการรักษา ดูแลสุขภาพ ซึ่งจะอยู่ในโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานเดียวกับ State Quarantine

"ทั้ง 4กลุ่มจะมีการเสนอ ศบค.ว่า สามารถให้เข้าประเทศได้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางธุรกิจ"นพ.ทวีศิลป์กล่าว

โฆษกศบค.กล่าวอีกว่า ส่วนกลุ่มที่2 คือ กลุ่มที่จะขอผ่อนผันว่าจะไม่อยู่ใน State Quarantine มีอยู่ 3 กลุ่มย่อยคือ

-กลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุนที่เดินทางเข้าประเทศมาในระยะเวลาสั้นๆ เช่น เข้ามาเจรจาธุรกิจ มาประชุม 2-3 วัน ซึ่งตรงนี้เข้ามาแล้ว เราต้องจัดกระบวนการรับมือ จัดตรวจตั้งแต่ก่อนเดินทางมา เมื่อมาถึงก็ต้องตรวจอีก และก็อาศัยอยู่เฉพาะที่ ซึ่งกลุ่มนี้แม้จะเข้ามาเพียงระยะเวลาสั้นๆ แต่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ กลุ่มนี้จะมีการพิจารณาเสนอศบค.

-กลุ่มแขกของรัฐบาล แขกของส่วนราชการต่างๆ เป็นการเข้ามาเพื่อประชุม เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมาพำนักอยู่ในไทยระยะเวลาสั้นๆ จะเป็นอีกกลุ่มที่ต้องพิจารณา

-กลุ่มนักท่องเที่ยวตามโครงการ Travel Bubble กลุ่มนี้ต้องมีมาตรการรองรับที่เข้มข้น ซึ่งอาจมีจำนวนมาก

โฆษกศบค.กล่าวว่า ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่เพื่อพิจารณาต่อไป