มหาดไทยหารือกมธ.แก้จนลดเหลื่อมล้ำวุฒิสภาหาแหล่งน้ำขนาดเล็กบรรเทาแล้ง

วันที่ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 15:14 น.
มหาดไทยหารือกมธ.แก้จนลดเหลื่อมล้ำวุฒิสภาหาแหล่งน้ำขนาดเล็กบรรเทาแล้ง
รมว.มหาดไทยหารือกมธ.แก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา หาแหล่งน้ำขนาดเล็กบรรเทาแล้งช่วยประชาชน

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ที่ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ร่วมหารือกับนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา พร้อมคณะในโอกาสเข้าหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้งและอุทกภัย การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ต้องอาศัยหลายหน่วยงาน หลายทฤษฎี หลายหลักคิดในการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งในวันนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาติดตามการแก้ไขปัญหานำเสนอและแลกเปลี่ยนกับกระทรวงมหาดไทย อาทิ การจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็ก การจัดทำฐานข้อมูลการใช้น้ำ/ผังน้ำ การขับเคลื่อนกลไกระดับพื้นที่ การแก้ไขปัญหาความยากจน ที่ดินทำกิน การแก้ไขปัญหาหนี้สิน การทำป่าต้นน้ำ และการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแนวคิดการตลาดนำการเมือง เป็นต้น

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ใช้กลไกในระดับพื้นที่ ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ส่วนราชการในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง และจะได้รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางของคณะกรรมาธิการฯ ทั้งเรื่องทฤษฎีแหล่งน้ำขนาดเล็ก การจัดทำผังน้ำชุมชน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน.