สถ.กำชับอปท.เร่งกำจัดผักตบชวาขวางทางน้ำในช่วงฤดูฝน

วันที่ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 08:32 น.
สถ.กำชับอปท.เร่งกำจัดผักตบชวาขวางทางน้ำในช่วงฤดูฝน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือ อปท.เร่งกำจัดผักตบชวา-วัชพืชในแม่น้ำสายหลักลำคลองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝนนี้

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมตรวจสถานการณ์ของผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิ.ย. 2563 โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เร่งรัดกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 สถ. จึงได้ขอความร่วมมือไปยัง อปท. ต่างๆ ให้เร่งรัดกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยเฉพาะในลำน้ำ คลองสาขาย่อย บึง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมถึงให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเก็บผักตบชวาและวัชพืชตามริมตลิ่งของลำน้ำหลักด้วย

“จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA มีพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งต้องดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 22 แห่ง ใน 10 จังหวัด 27 จุด อปท. ที่รับผิดชอบพื้นที่ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดกำจัดผักตบชวาในพื้นที่ กำหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อให้ทันฤดูน้ำหลาก ป้องกันน้ำท่วม ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความเป็นอยู่ของประชาชน ให้ได้มากที่สุด” อธิบดี สถ. กล่าว