ฤดูฝนเชื้อโควิดอยู่ได้นาน หากระบาดรอบ2จะคุมยากกว่ารอบแรก

วันที่ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 13:56 น.
ฤดูฝนเชื้อโควิดอยู่ได้นาน หากระบาดรอบ2จะคุมยากกว่ารอบแรก
"ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ" ชี้ฤดูฝน อุณหภูมิลดลง ทำให้เชื้อโควิด-19 อยู่ได้นานมากขึ้น หากเกิดระบาดรอบ 2 จะควบคุมยากกว่ารอบแรก

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 63 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีเนื้อหาดังนี้

โควิด-19 เป็นได้ทั้งไม่มีอาการ มีอาการน้อย จนถึงอาการมากปอดบวม

จากการศึกษาที่ผ่านมาผู้ป่วยติดเชื้อแบบไม่มีอาการ พบได้ตั้งแต่ 5 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์

ถึงแม้ว่าในผู้ที่ไม่มีอาการ โอกาสจะแพร่เชื้อได้น้อยกว่าผู้ที่มีอาการ หรืออาจกล่าวได้ว่าผู้ที่ไม่มีอาการน่าจะมีไวรัส ในบริเวณลำคอ น้อยกว่าผู้ที่มีอาการ แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้

ผู้ที่ไม่มีอาการจะพบว่ามีอายุน้อยกว่าผู้ที่มีอาการ

ในการควบคุมการระบาดของโรค เราให้ความสำคัญกับผู้ที่ไม่มีอาการด้วย

จึงมีการตรวจเชิงรุก สุ่มในประชากรที่เป็นกลุ่มก้อน หรือในแหล่งระบาดโรค

ในประเทศจีนที่กรุงปักกิ่ง ถึงแม้จะไม่พบโรคมาแล้วถึง 50 วัน

มีผู้ป่วยเกิดขึ้น และมีอาการ และแพร่กระจายออกไป

เมื่อมีการตรวจเชิงรุก ในผู้สัมผัสจำนวนว่า กลับพบว่ามีผู้ติดเชื้อมากกว่า 50 คน

ในการติดเชื้อจำนวนมากนี้ ทำให้ต้องวางมาตรการเข้มข้นขึ้น และสวนเชิงลึกในประชากรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อควบคุมโรคให้ได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะแพร่กระจายไปกว้างขวางกว่านี้

สำหรับประเทศไทย มีแรงงานต่างด้าวที่อยู่เป็นกลุ่มก้อน

และยังมีแรงงานที่รอกลับสู่ประเทศไทย รวมทั้งชาวประมง ที่ไปหาปลาไกลถึงอินเดียและอินโดนีเซีย มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนปลา

เรามีพรมแดนธรรมชาติอีกจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นทางบกและทางทะเล

เราสามารถควบคุมทางอากาศได้ดี

ทุกคนในประเทศ จะต้องช่วยกัน ปกป้องตัวเองและปกป้องบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงเรา

ในฤดูฝน ความชื้น และอุณหภูมิที่ลดลง จะทำให้เชื้อ โควิด-19อยู่ได้นานขึ้น การแพร่กระจายก็จะได้ง่ายขึ้นกว่าฤดูร้อนเดือนเมษายนและพฤษภาคมแน่นอน ถ้าระบาดในรอบ 2 เราจะควบคุมยากกว่ารอบแรก

โอกาสที่จะไปใช้มาตรการแบบครั้งแรก จะยากขึ้นเพราะทุกคนเดือดร้อน